Bez kategorii8 lutego 2018by PrimLeanSMED: STEP BY STEP SKRACANIE CZASÓW PRZEZBROJEŃ MASZYN I URZĄDZEŃ. Część 2

Artykuł “SMED: STEP BY STEP SKRACANIE CZASÓW PRZEZBROJEŃ MASZYN I URZĄDZEŃ.” autorstwa Przemysława Rychlewskiego ukazał się w jednym z zeszłorocznych numerów PRODUCTION MANAGERA.

Etap 2: Transformacja operacji wewnętrznych na zewnętrzne:

1.Celem tego etapu jest zamiana jak największej liczny operacji wewnętrznych na operacje zewnętrzne.

Zadaj sobie pytanie:

Co musi zostać zrobione, gdy maszyna jest wyłączona?

Co może zostać zrobione, gdy maszyna pracuje?

Spójrz świeżym okiem na proces przezbrojenia tak jakbyś to robił pierwszy raz.

2.Na tym etapie pomocne są:

» standaryzacja funkcji,

» uchwyty i mocowania pośrednie,

» wcześniejsze przygotowanie warunków operacyjnych przezbrojenia.

Zacznę od ostatniego z wymienionych. Mimo, że brzmi bardzo poważnie chodzi tutaj o wcześniejsze przygotowanie części, narzędzi i warunków (np. ciśnienie, temp wody).

Standaryzacja funkcji polega na wykorzystywaniu wszędzie tam, gdzie to możliwe tego samego oprzyrządowania, narzędzi i części.

Kolejny element standaryzacji to standaryzacja samego procesu przezbrojenia. Czyli opracowanie najlepszego sposobu na jego wykonanie i nauczenie operatorów postępowania zgodnie z wypracowanym standardem.

Natomiast uchwyty pośrednie pozwalają na jednoczesne ustawianie kilku narzędzi lub obróbkę kilku elementów.

Skuteczna transformacja operacji wewnętrznych na zewnętrzne pozwala zredukować nawet o kolejne 25% czas przezbrojenia.

Etap 3: Usprawnianie wszystkich aspektów przezbrojenia.

Jak sama nazwa tego etapu sugeruje skupiamy się tutaj na dalszym całościowym doskonaleniu procesu przezbrojenia.

To poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

» Jak lepiej zorganizować zarządzanie narzędziami i częściami?

» Jak skuteczniej utrzymywać je w jak najlepszym stanie?

» W jaki sposób zmniejszyć ilość regulacji podczas przezbrojenia?

» Jak wprowadzić automatyzację i mechanizację w proces przezbrojenia?

» W jaki sposób skuteczniej wykorzystać zarządzanie wizualne w przezbrojeniach?

» Gdzie można stosować operacje równoległe?

Pora na kilka słów o operacjach równoległych.  Przezbrajając duże maszyny czy linie technologiczne operatorzy zmuszani są do pokonywania dużych odległości z jednego końca maszyny na drugi czy też nieustannego przechodzenia z lewej strony na prawą. Doskonale pokazuje to diagram Spaghetti jaki wykonywany jest na Etapie 0 w analizie SMED.

Operacje równoległe pozwalają na podział przezbrojenia między dwóch operatorów pracujących na dwóch końcach czy też po dwóch jej stronach. Taki podział skutecznie eliminuje zbędny ruch w procesie i pozwala na redukcję czasu przezbrojenia o kolejne minuty. Tworząc operacje równoległe należy pamiętać o stworzeniu instrukcji pracy standaryzowanej przezbrojenia dla obu operatorów. Daje nam to gwarancję, że wszystkie czynności zostaną wykonane we właściwej kolejności i nie zapomnimy o żadnym aspekcie przezbrojenia.

Kolejnym elementem usprawniającym proces przezbrojenia jest rezygnacja z śrub na rzecz zacisków.  Śrubę wkręca się zdecydowanie dłużej niż montuje zacisk, kilka rozmiarów śrub używanych podczas przezbrojenia powoduje wzrost ilości kluczy używanych w procesie. No i oczywiście może się zdarzyć, że śruba czy zakrętka po prostu zaginie. Alternatywą dla mozolnego wkręcania śrub jest metoda jednego obrotu czy metoda jednego ruchu.

Eliminując regulacje w procesie przezbrojenia możemy drastycznie skrócić czas przezbrojenia. Skale numeryczne, oznaczone linie środkowe i płaszczyzny odniesienia to sposoby na eliminację regulacji w procesie przezbrojenia.

Mechanizacja i automatyzacja wprowadzane są jako ostatnie usprawnienia procesu przezbrojenia. Wprowadzane są wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że wykorzystaliśmy już wszelkie inne możliwe dostępne środki optymalizacji. Kolejnym powodem jest to, że automatyzacja i mechanizacja jest o wiele droższa niż inne wymienione powyżej sposoby redukcji czasu przezbrojenia, a osiągnięte dzięki niej rezultaty nie zawsze przewyższają zainwestowane środki.

Podsumowanie:

Przeszliśmy przez wszystkie etapy wdrożenia SMED na maszynie pilotażowej. Przed nami czas na wdrożenie SMED na pozostałych maszynach i urządzeniach w firmie. Zajmie to sporo czasu co niektórzy uznają za wadę SMED.  Moim jednak zdaniem ten wysiłek się opłaca biorąc pod uwagę oszczędności płynące wprost z krótszych czasów przezbrojeń, wzrost elastyczności produkcji, redukcję zapasów magazynowych i wzrost dostępności maszyn i urządzeń.

Doskonaląc SMED należy również pamiętać o okresowych szkoleniach dla pracowników, audytach przezbrojeń i 5S, a także na ciągłym doskonaleniu samego procesu przezbrajania.

!Ten wysiłek naprawę się opłaca!

Zainteresował Cię temat SMED, a może chcesz wdrożyć ten system w swojej firmie. Skontaktuj się z nami i zamów na warsztaty szkoleniowe: 

Szkolenie SMED – szybkie przezbrojenia w praktyce:

 

Tak wiem co sobie pomyślisz to nie dla mnie, moja firma nie jest gotowa, jeszcze za wcześnie na takie narzędzia. I wiesz co pewnie masz rację.

Pamiętaj jednak, gdy ty się zastanawiasz i szukasz wymówek inni już korzystają z SMED.

Pozdrawiam

Przemysław Rychlewski