Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie SMED – szybkie przezbrojenia w praktyce: 2 dni szkoleniowe.

 

KIEDY FIRMY KORZYSTAJĄ Z TEGO SZKOLENIA:

SMED angielski skrót Single Minute Exchange of Die w wolnym tłumaczeniu oznacza skrócenie czasów przezbrojeń do pojedynczych minut. Szybkie przezbrojenia SMED jest jednym z kluczowych narzędzi Lean Manufacturing.

Optymalizacja procesu przezbrojeń jest skuteczną metodą na podniesienie wydajności, jakości jak i wielu innych wskaźników kluczowych dla obszarów produkcyjnych w organizacji.

Podczas optymalizacji kosztów produkcji wdrożenie SMED gruntownie skraca czas instalacji i przezbrojeń maszyn i urządzeń, pozwala zredukować czas realizacji zlecenia.

Szybkie przezbrojenie zwiększa zdolność firmy do błyskawicznej zmiany produkowanych wyrobów.

Szybkie przezbrojenie = optymalizacja kosztów = większe marże.

 

GŁÓWNE WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI PŁYNĄCE Z OPTYMALIZACJI PROCESU PRZEZBRAJANIA MASZYN:

» Skrócenie czasów przezbrojeń a co za tym idzie dłuższe cykle pracy maszyny

» Uproszczenie procesu przezbrajania

» Szybszy rozruch nowej produkcji – dojście do pierwszej dobrej sztuki

» Lepsze dostosowanie się organizacji do produkcji wielowariantowej

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

» Skrócenie czasów przezbrojeń a co za tym idzie dłuższe cykle pracy maszyny

» Uproszczenie procesu przezbrajania

» Szybszy rozruch nowej produkcji – dojście do pierwszej dobrej sztuki

» Lepsze dostosowanie się organizacji do produkcji wielowariantowej

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

» Praktyczne zapoznanie się z metodyką SMED

» Wprowadzenie SMED dla wybranej maszyny wzorcowej

» Dokumentowanie procesu i przebiegu przezbrojenia

» Unaocznienie strat w procesie przezbrojenia i opracowanie metodyki ich eliminacji

» Ciągłe Doskonalenie – Linia bazowa dla dalszych usprawnień

 

CELE I ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

Program 2-dniowych warsztatów składa się z 4 godzin przygotowania teoretycznego i 12 godzin warsztatów praktycznych podczas których uczestnicy przechodzą wszystkie etapy analizy SMED dla maszyny wzorcowej.

 

Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnego wykonania analiz SMED, jak również w ramach ćwiczeń przechodzą cały proces wykonania SMED:

 

 

GRUPA DOCELOWA:

Jednym z wymagań skutecznego wdrożenia SMED jest uczestnictwo w warsztatach osób zaangażowanych bezpośrednio w proces. To oni są ekspertami. Na szkolenie SMED zapraszamy kierowników i pracowników działów utrzymania ruchu, ustawiaczy i operatorów, a także kadrę inżynierską odpowiedzialną za utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń.

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

»Podstawowe pojęcia:

– definicja przezbrojenia

– co to jest szybkie przezbrojenie (SMED)

» Korzyści płynące z szybkiego przezbrojenia.

» Pięć kroków szybkiego przezbrojenia.

» Standaryzacja pracy a SMED

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

» Analiza bieżącego procesu – rejestracja video procesu przezbrajania.

» Identyfikacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych (grupowanie).

» Migracja operacji wewnętrznych na zewnętrzne.

» Optymalizacja operacji wewnętrznych.

» Optymalizacja operacji zewnętrznych.

» Wypracowanie nowego standardu przezbrojenia maszyny wzorcowej.

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu realizacji SMED. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

 

CERTYFIKATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 

RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ:

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie SMED.

 

Chcesz zredukować czasy przezbrojeń maszyn i urządzeń w firmie produkcyjnej? Pomoże Ci w tym szkolenie SMED dla kadry kierowniczej i pracowników produkcyjnych, które oferują specjaliści z firmy PrimLean. Stworzona w Japonii metodologia SMED zakłada, że przezbrojenia urządzeń powinny być przeprowadzone jak najmniejszym nakładem sił, narzędzi i pracy, według określonego standardu. Tylko wówczas firma może osiągnąć założone cele i zminimalizować chwilowe straty związane z przezbrojeniem. Jakie problemy pomoże wyeliminować kurs SMED?

Szkolenie SMED – redukcja czasu przebrojeń

Metodologia SMED (Single Minute Exchange of Die) to jedno z najbardziej istotnych narzędzi Lean Management, czyli tzw. szczupłego zarządzania. Z jakimi korzyściami wiąże się zorganizowanie dla swoich pracowników kursów SMED? Przede wszystkim szkolenia SMED pozwalają:

  • od podszewki poznać metodologię w teorii i praktyce,
  • skrócić czas realizacji zleceń i w ten sposób podnieść poziom zadowolenia klienta,
  • zwiększyć wydajność i jakość pracy,
  • zredukować wysokie zapasy komponentów produkcyjnych i gotowych produktów.

Nasi eksperci pokazują, na przykładzie konkretnej maszyny, jak powinno przebiegać przezbrojenie według wzorca SMED. Uczestnicy dowiedzą się także, jak dokumentować przezbrojenie oraz jak przeprowadzać kolejne usprawnienia bez strat dla przedsiębiorstwa. Pracownicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa i specjalne materiały dodatkowe. Dwudniowe szkolenie SMED to 4 godziny teorii i aż 12 godzin zajęć praktycznych. Nasze kursy SMED w praktyce, szkolenia Lean Manufacturing, szkolenia menedżerskie i szkolenia z zarządzania produkcją przeprowadzamy w całej Polsce, w tym w:

  • Poznaniu i Szczecinie,
  • Łodzi i Warszawie,
  • Wrocławiu, Katowicach, Krakowie,
  • Szczecinie, Białymstoku i Olsztynie.

Zapraszamy do kontaktu!