Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie SMED – szybkie przezbrojenia w praktyce: 2 dni szkoleniowe.

 

KIEDY FIRMY KORZYSTAJĄ Z TEGO SZKOLENIA:

SMED angielski skrót Single Minute Exchange of Die w wolnym tłumaczeniu oznacza skrócenie czasów przezbrojeń do pojedynczych minut. Szybkie przezbrojenia SMED jest jednym z kluczowych narzędzi Lean Manufacturing.

Optymalizacja procesu przezbrojeń jest skuteczną metodą na podniesienie wydajności, jakości jak i wielu innych wskaźników kluczowych dla obszarów produkcyjnych w organizacji.

Podczas optymalizacji kosztów produkcji wdrożenie SMED gruntownie skraca czas instalacji i przezbrojeń maszyn i urządzeń, pozwala zredukować czas realizacji zlecenia.

Szybkie przezbrojenie zwiększa zdolność firmy do błyskawicznej zmiany produkowanych wyrobów.

Szybkie przezbrojenie = optymalizacja kosztów = większe marże.

 

GŁÓWNE WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI PŁYNĄCE Z OPTYMALIZACJI PROCESU PRZEZBRAJANIA MASZYN:

» Skrócenie czasów przezbrojeń a co za tym idzie dłuższe cykle pracy maszyny

» Uproszczenie procesu przezbrajania

» Szybszy rozruch nowej produkcji – dojście do pierwszej dobrej sztuki

» Lepsze dostosowanie się organizacji do produkcji wielowariantowej

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

» Skrócenie czasów przezbrojeń a co za tym idzie dłuższe cykle pracy maszyny

» Uproszczenie procesu przezbrajania

» Szybszy rozruch nowej produkcji – dojście do pierwszej dobrej sztuki

» Lepsze dostosowanie się organizacji do produkcji wielowariantowej

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

» Praktyczne zapoznanie się z metodyką SMED

» Wprowadzenie SMED dla wybranej maszyny wzorcowej

» Dokumentowanie procesu i przebiegu przezbrojenia

» Unaocznienie strat w procesie przezbrojenia i opracowanie metodyki ich eliminacji

» Ciągłe Doskonalenie – Linia bazowa dla dalszych usprawnień

 

CELE I ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

Program 2-dniowych warsztatów składa się z 4 godzin przygotowania teoretycznego i 12 godzin warsztatów praktycznych podczas których uczestnicy przechodzą wszystkie etapy analizy SMED dla maszyny wzorcowej.

 

Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnego wykonania analiz SMED, jak również w ramach ćwiczeń przechodzą cały proces wykonania SMED:

 

 

GRUPA DOCELOWA:

Jednym z wymagań skutecznego wdrożenia SMED jest uczestnictwo w warsztatach osób zaangażowanych bezpośrednio w proces. To oni są ekspertami. Na szkolenie SMED zapraszamy kierowników i pracowników działów utrzymania ruchu, ustawiaczy i operatorów, a także kadrę inżynierską odpowiedzialną za utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń.

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

»Podstawowe pojęcia:

– definicja przezbrojenia

– co to jest szybkie przezbrojenie (SMED)

» Korzyści płynące z szybkiego przezbrojenia.

» Pięć kroków szybkiego przezbrojenia.

» Standaryzacja pracy a SMED

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

» Analiza bieżącego procesu – rejestracja video procesu przezbrajania.

» Identyfikacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych (grupowanie).

» Migracja operacji wewnętrznych na zewnętrzne.

» Optymalizacja operacji wewnętrznych.

» Optymalizacja operacji zewnętrznych.

» Wypracowanie nowego standardu przezbrojenia maszyny wzorcowej.

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu realizacji SMED. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

 

CERTYFIKATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 

RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ:

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie SMED.