Szkolenie LEAN

Podstawy Lean Manufacturing - 2 dni szkoleniowe

Podstawy Lean Manufacturing

2 dni szkoleniowe

Współczesne uwarunkowania globalnej gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe podnoszenie poziomu ich konkurencyjności.Bez tego nie są one w stanie przetrwać i rozwijać się we współczesnym otoczeniu.

W wyniku tych procesów, zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania, powstają nowe metody bądź koncepcje, mające dopomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wymaganiom. Praktyka weryfikuje ich użyteczność, a te wiodące szybko znajdują zwolenników i stają się popularne na całym świecie. Do jednej z bardziej znanych i uznanych należy Lean Manufacturing.

Na szkoleniu LEAN MANUFACTURING BASIC zapoznajemy uczestników z systemem szczupłego wytwarzania.

Szkolenie oparte jest na przykładach wdrożenia Lean Manufacturing w zakładach produkcyjnych wraz z prezentacją narzędzi i ścieżką wdrożenia.

Lean Manufacturing koncentruje się na rozwijaniu pracowników na wszystkich szczeblach organizacji i doskonaleniu procesów . Właściwie wdrażając Lean można sprawnie podnieść efektywność organizacji. Lean Manufacturing sprawdza się w każdej firmie bez względu na jej wielkość i charakter produkcji.

Celem szkolenia jest:

 • Praktyczne podejście do aspektów transformacji Lean.
 • Zrozumienie podstaw Lean Manufacturing.
 • Poznanie istoty kultury ciągłego doskonalenia.
 • Poznanie najważniejszych metod Lean Manufacturing i zdobycie przekonania o ich skuteczności.
 • Rozwój kompetencji stosowania metodologii LEAN w wyszukiwaniu strat i umiejętności praktycznego ich redukowania.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/08/service_08.jpg
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/09/client-experience-2.jpg

Co wyróżnia nasze szkolenie?

 • Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.
 • Możliwość wpływania na kształt kursu poprzez system sugestii.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Osoby zarządzające organizacjami.
 • Pełnomocników systemów jakości.
 • Inżynierów, technologów, konstruktorów  i specjalistów procesowych.
 • Managerów, koordynatorów i specjalistów Lean.
 • Dyrektorów i kierowników w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • Kontrolerów finansowych.
 • Pasjonatów ciągłego doskonalenia, którym zależy na tym, aby ich firmy rozwijały się i doskonaliły pokonując konkurencję i zdobywając nowe rynki.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/09/background_history.jpg

Kim jest Trener prowadzący?

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/2-640x512.png

Przemysław Rychlewski

Konsultant i trener Lean Manufacturing. Dyplomowany konsultant zarządzania PAN. Black Belt Lean i Six Sigma.

Od 2005 roku zawodowo związany z ciągłym doskonaleniem firm produkcyjnych i usługowych.

W swojej pracy skupia się na praktycznych aspektach ciągłego doskonalenia, wykorzystuje całe spectrum możliwości Lean Management. Głęboko wierzy, że wytrwałość i stałość celu w połączeniu z rozwojem ludzi i doskonaleniem procesów to przepis na sukces każdej organizacji.

Pracuje z międzynarodowymi korporacjami jak i polskimi firmami rodzinnymi. Zaufało mu już ponad 100 firm produkcyjnych i usługowych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące praktycznych aspektów doskonalenia procesów produkcyjnych, sprzedażowych i usługowych.

Jest partnerem merytorycznym książki Jacka Kukiza: “Narzędzia Lean – podejście praktyczne”. Publikuje na łamach czasopism: Production Manager i Szef Utrzymania Ruchu.

Program szkolenia

Podstawy Lean Manufacturing

MODUŁ 1

Wprowadzenie do Lean
 • Problemy dnia codziennego – ćwiczenie – sesja wprowadzająca.
 • Jak rozpocząć działania Lean i w jaki sposób zaangażować pracowników?
 • Zasady szczupłego produkowania.
 • Model 4P i Cykl PDCA
 • Kultura organizacyjna.
 • Rozwój kompetencji pracowników w kulturze Lean
 • Zasada 3M – Muda/ Mura / Muri.
 • 7 rodzajów strat
 • Wartość dodana w procesach
 • Czas cyklu/czas taktu/Lead time.
 • Mapowanie procesów.
 • Rodzaje przepływów w procesach i sposoby ich balansowania.
 • System 5S/ Standaryzacja/Visual Management – organizacja miejsca pracy,

MODUŁ 2

Działania praktyczne Lean w Gemba
 • Analiza 2 wybranych obszarów – podział uczestników na 2 grupy:
 • Jakie jest stan docelowy dla tego procesu/obszaru? Ustalić przed obserwacją, co chcemy osiągnąć.
 • Jaki jest stan aktualny? – Obserwacja w Gemba.
 • Jakie przeszkody obecnie nie pozwalają nam osiągnąć celu? – Obserwacja w Gemba – Identyfikacja przepływów w wybranym obszarze.
 • Identyfikacja strat.
 • Identyfikacja potencjalnych przyczyn źródłowych – Co możemy zmienić teraz?
 • Plan działania – Kiedy możemy sprawdzić, czego nauczyliśmy się z podjęcia tego kroku?
 • Podsumowanie ćwiczenia.
 • ERROR PROOFING „POKA YOKE” – zapobieganie błędom.
 • Posumowanie szkolenia.

Szukasz sposobu na poprawę wydajności pracy w firmie produkcyjnej? Praktyczne szkolenia Lean Manufacturing, które proponuje firma PrimLean w całej Polsce, oparte są na realnych przykładach wdrożenia zasad Lean w przedsiębiorstwach. Podstawy Lean Management, poznane w trakcie warsztatów Lean, pozwolą skutecznie wdrożyć metody Lean także w Twojej firmie.

Co zawiera Szkolenie?

Szkolenie podstawy Lean Manufacturing

Lean Manufacturing – praktyczne warsztaty w PRIMLEAN

Uruchomienie procesu transformacji  Lean w firmie nie należy do prostych zadań, ale przynosi szereg korzyści. Szkolenia Lean Manufacturing nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, dlatego obejmują:

 • wykłady
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • symulacje
 • dyskusje moderowane
 • studium przypadku i analizę oraz wyciąganie wniosków

W ciągu 30 dni od szkolenia zapraszamy do kontaktu – rozwiejemy wszelkie wątpliwości, udzielamy wskazówek i porad. Każdy uczestnik szkolenia Lean Manufacturing otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/09/client-experience-1.jpg

Dlaczego warto postawić na warsztaty Lean?

Jakie korzyści wiążą się z inwestycją w szkolenie wyjaśniające podstawy Lean Management? Przede wszystkim:

 • ograniczenie kosztów produkcji
 • wzrost wydajności zespołu
 • poprawa jakości obsługi Klienta
 • ograniczenie marnotrawstwa i błędów
 • wzrost konkurencyjności firmy
 • poprawa komunikacji i szybsze podejmowanie decyzji

Zainwestuj w szkolenia Lean w PrimLean! Zapraszamy do kontaktu firmy z całej Polski, w tym m.in. z Poznania, Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Białegostoku, Olsztyna, Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i Łodzi, którym proponujemy wdrożenia Lean, szkolenia menedżerskie i szkolenia Lean Manufacturing.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

► Kompendium wiedzy z zakresu realizacji LEAN MANUFACTURING.

► Gotowe formularze Excel, które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

► KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

METODY PRACY:

► Podczas warsztatów wykorzystujemy wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, studium przypadku i analizę, wyciąganie wniosków.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_03.jpg