BusinessCase Study28 października 2023by PrimLean8 Rodzajów Strat w Procesach i Jak z Nimi Walczyć

W świecie biznesu, efektywność i optymalizacja procesów są kluczowe dla sukcesu. Jednym z podejść, które pomagają w identyfikacji i eliminacji nieefektywności, jest analiza strat w procesach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są straty w procesach, ich rodzajom, oraz jak można z nimi walczyć.

Co to Jest Strata w Procesach?

Strata w procesach to każdy element, działanie lub aspekt procesu produkcyjnego lub usługowego, który nie dodaje wartości z perspektywy klienta. Oznacza to, że każda czynność, która nie przyczynia się do zwiększenia wartości produktu lub usługi, a generuje koszty, jest uznawana za stratę.

Początki Koncepcji

Koncepcja strat w procesach wywodzi się z Systemu Produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System, TPS), który został opracowany w Japonii przez inżynierów Toyoty, w tym Taiichi Ohno, w połowie XX wieku. System ten stał się podstawą dla filozofii Lean Manufacturing.

Zastosowanie

Straty w procesach można identyfikować w różnych branżach i działach, od produkcji po usługi. Są one szczególnie istotne w kontekście optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządzania jakością, a także w usprawnianiu procesów biznesowych.

Struktura Strat

Tradycyjnie, straty w procesach dzielą się na 8 głównych kategorii, znanych jako „Muda” w Lean Manufacturing:

 1. Nadprodukcja – Produkcja więcej niż jest potrzebne.
 2. Czas oczekiwania – Czas, kiedy praca nie jest wykonywana.
 3. Transport – Niepotrzebny transport materiałów.
 4. Nadmierna obróbka – Więcej pracy, niż jest wymagane.
 5. Zapas – Nadmiar materiałów czy produktów.
 6. Ruch – Nieefektywne ruchy pracowników.
 7. Wady – Produkcja wadliwych produktów.
 8. Niewykorzystany talent – Nie wykorzystanie pełnych umiejętności pracowników.

Interpretacja strat w usługach:

Interpretacja strat w usługach wymaga zrozumienia specyfiki sektora usługowego, który różni się od produkcji. W usługach, interakcje z klientami i niematerialny charakter produktu odgrywają kluczową rolę. Oto, jak można interpretować i adresować ósemkę strat w kontekście usług.

1. Nadprodukcja

 • Usługi: Oferowanie więcej usług niż klient potrzebuje lub jest w stanie wykorzystać.
 • Przykład: Pakiety usług telekomunikacyjnych z nadmiarem niestosowanych opcji.
 • Rozwiązanie: Dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb klienta.

2. Czas Oczekiwania

 • Usługi: Czas, kiedy klient czeka na obsługę lub realizację usługi.
 • Przykład: Długie kolejki w bankach lub oczekiwanie na odpowiedź infolinii.
 • Rozwiązanie: Optymalizacja procesów obsługi klienta, np. przez systemy zarządzania kolejkami.

3. Transport

 • Usługi: Nieefektywne przemieszczanie informacji lub pracowników.
 • Przykład: Niepotrzebne spotkania poza biurem, które można zastąpić wideokonferencjami.
 • Rozwiązanie: Wykorzystanie technologii cyfrowych do komunikacji.

4. Nadmierna Obróbka

 • Usługi: Wykonywanie więcej pracy niż jest konieczne do zaspokojenia potrzeb klienta.
 • Przykład: Zbyt skomplikowane procedury bankowe.
 • Rozwiązanie: Uproszczenie procesów i procedur.

5. Zapas

 • Usługi: Nadmiar zasobów, np. personelu lub materiałów biurowych.
 • Przykład: Zbyt wielu pracowników w godzinach małego ruchu.
 • Rozwiązanie: Lepsze planowanie i zarządzanie zasobami.

6. Ruch

 • Usługi: Nieefektywne ruchy pracowników.
 • Przykład: Pracownicy często przemieszczający się między różnymi działami.
 • Rozwiązanie: Optymalizacja układu przestrzennego biura.

7. Wady

 • Usługi: Błędy w świadczeniu usług.
 • Przykład: Błędy w rezerwacjach hotelowych.
 • Rozwiązanie: Wprowadzenie systemów kontroli jakości i szkoleń dla pracowników.

8. Niewykorzystany Talent

 • Usługi: Nie wykorzystywanie pełnych umiejętności i kreatywności pracowników.
 • Przykład: Pracownicy obsługi klienta ograniczeni do sztywnych skryptów.
 • Rozwiązanie: Zachęcanie do inicjatywy i kreatywności w rozwiązywaniu problemów klientów.

Kiedy Należy Używać Analizy Straty?

Analiza strat jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy firma stara się zwiększyć efektywność, zmniejszyć koszty, poprawić jakość produktów lub usług, oraz zwiększyć satysfakcję klientów.

Ograniczenia Metody

Metoda analizy strat nie jest uniwersalnym rozwiązaniem. Może być mniej efektywna w bardzo zmiennych środowiskach produkcyjnych lub tam, gdzie innowacyjność i kreatywność są kluczowe.

Jak Używać Analizy Straty?

 1. Identyfikacja Straty: Rozpocznij od zidentyfikowania strat w procesie.
 2. Analiza: Zbadaj przyczyny każdej ze strat.
 3. Planowanie Działań: Opracuj plan działań mających na celu eliminację lub redukcję strat.
 4. Implementacja: Wprowadź zmiany w procesach.
 5. Monitorowanie i Optymalizacja: Monitoruj efekty zmian i dokonuj dalszej optymalizacji.

Podsumowanie

Rozumienie i eliminacja strat w procesach jest kluczowe dla poprawy efektywności i konkurencyjności każdej firmy. Poprzez zastosowanie metod identyfikacji i redukcji strat, organizacje mogą znacząco poprawić swoje wyniki operacyjne i finansowe.

Share