Lean Masterclass

Mistrzowie 5S.
Jak wdrożyć i utrzymać system 5S w organizacji?

Kurs online Mistrzowie 5S. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w organizacji?

Celem kursu Lean System 5S jest przekazanie w praktycznej formie umiejętności i wiedzy z zakresu wdrożenia systemu 5S w organizacji.

Uczestnik kursu przechodzi kompletną ścieżkę wdrożeniową: od powołania zespołu wdrożeniowego 5S do zbudowania Systemu Sugestii Pracowniczych.

To bardzo ważne ponieważ system 5S jednym jest podstawach narzędzi stabilizacji i standaryzacji procesów. To konieczny element ciągłego doskonalenia.

Czy dobrze by było mieć…

 • Wysokiej jakości i dobrze zorganizowane stanowiska pracy.
 • Bezpieczne środowisko pracy.
 • Zaangażowanych pracowników, którzy dbają o swoje stanowiska pracy.
 • Zredukowany zbędny czas poszukiwania narzędzi i wyposażenia.
 • Krótszy czas realizacji zamówień klientów.
 • Klientów, którzy widząc jak działa Twoja firma chętniej podejmują współpracę.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/08/service_08.jpg
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/09/client-experience-2.jpg

Korzyści z uczestnictwa w kursie online System 5S

 • Uczestnicy przechodzą cały proces wdrożenia systemu 5S od powołania zespołu wdrożeniowego do opracowania Systemu Sugestii Pracowniczych.
 • Duża dawka praktyki i to co konieczne z  teorii.
 • Omawiamy case study z wdrożeń w firmach produkcyjnych, centrach magazynowych i biurach.
 • Pokazujemy skuteczne metody zaangażowania pracowników w proces wdrożenia i utrzymania systemu 5S.
 • Udostępniamy gotowe do użycia  formularze, pliki i arkusze kontrolne ułatwiające wdrożenia i monitorowanie postępów.
 • Tłumaczymy jak uniknąć najczęstszych błędów we wdrożeniu systemu 5S.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z uczestnikami w ramach sesji Q&A, grupy na Facebooku i sesji indywidualnych.
 • Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy mogą pełnić rolę zakładowych koordynatorów 5S.

Dla kogo jest kurs online System 5S?

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:
 • Osoby zarządzające organizacjami.
 • Pełnomocników systemów jakości.
 • Inżynierów, technologów, konstruktorów  i specjalistów procesowych.
 • Managerów, koordynatorów i specjalistów Lean.
 • Dyrektorów i kierowników w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • Pasjonatów ciągłego doskonalenia, którym zależy na tym, aby ich firmy rozwijały się i doskonaliły pokonując konkurencję i zdobywając nowe rynki.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/08/inner_image_02_home_02.jpg

Kim jest Trener prowadzący?

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/2-640x512.png

Przemysław Rychlewski

Konsultant i trener Lean Manufacturing. Dyplomowany konsultant zarządzania PAN. Black Belt Lean i Six Sigma.

Od 2005 roku zawodowo związany z ciągłym doskonaleniem firm produkcyjnych i usługowych.

W swojej pracy skupia się na praktycznych aspektach ciągłego doskonalenia, wykorzystuje całe spectrum możliwości Lean Management. Głęboko wierzy, że wytrwałość i stałość celu w połączeniu z rozwojem ludzi i doskonaleniem procesów to przepis na sukces każdej organizacji.

Pracuje z międzynarodowymi korporacjami jak i polskimi firmami rodzinnymi. Zaufało mu już ponad 100 firm produkcyjnych i usługowych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące praktycznych aspektów doskonalenia procesów produkcyjnych, sprzedażowych i usługowych.

Jest partnerem merytorycznym książki Jacka Kukiza: “Narzędzia Lean – podejście praktyczne”. Publikuje na łamach czasopism: Production Manager i Szef Utrzymania Ruchu.

Program kursu online

Mistrzowie 5S. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w organizacji?

MODUŁ 1

Zaczynamy
 • Powitanie.
 • Plan kursu.⠀
 • Efekt końcowy.⠀
 • Kim jestem?⠀
 • Jak studiować ten kurs?
 • Praca domowa.

MODUŁ 2

Wprowadzenie w tematykę 5S.
 • Czym jest i skąd się wziął system 5S?
 • Dlaczego 5S jest konieczne w organizacji? Korzyści płynące z 5S.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia.
 • Prawidłowe wprowadzanie zmiany w organizacji.
 • Jak sobie radzić z oporem przed wdrożeniem 5S?
 • Praca domowa.

MODUŁ 3

Mapa drogowa wdrożenia 5S.
 • Podejmujemy decyzję o wdrożeniu: Cała firma czy obszar pilotażowy.
 • Zabezpieczamy zasoby wdrożeniowe [czas, ludzie, pieniądze].
 • Powołujemy komitet 5S i zespoły wdrożeniowe
 • Uroczyste uruchomienie programu 5S.
 • Rozpoczynamy szkolenia – uczyń edukację procesem ciągłym. Szkolenia początkowe, okresowe, plakaty, gazetka wewnętrzna, newsletter, filmiki instruktarzowe, OPL- 5S.
 • Wykonujemy audyt zerowy. Do czego on służy. Przykłady pytań.
 • Budujemy harmonogram prac dla obszaru pilotażowego.
 • Ustalamy wskaźniki oceny systemu 5S.
 • Rozpoczynamy pracę nad polityką systemu 5S.
 • Praca domowa.

MODUŁ 4

Pierwsze prace na obszarze wdrożeniowym.
 • Audyt zerowy dla badanego obszaru.
 • Wykonujemy skan obszaru wdrożeniowego.
 • Definicja obszaru docelowego wraz z listą jego celów i funkcji.
 • Mapa obszaru oraz schemat strzałkowy.
 • Diagnostyczna lista kontrolna.
 • Zdjęcia obszaru docelowego stan obecny.
 • Arkusz identyfikacji strat.
 • Przedstawienie analizy miejsca pracy.
 • Praca domowa.

MODUŁ 5

1S – Selekcja. Oddziel rzeczy zbędne od potrzebnych. Zadysponuj nimi.
 • Akcja czerwonych kartek.
 • Co to jest czerwona strefa i jak nią sprawnie zarządzać.
 • Rozpoczynamy prace nad księgą standardu 5S.
 • Praca domowa.

MODUŁ 6

2S - Systematyka. Wszystko ma swoje miejsce i jest miejsce na wszystko.
 • Wybór miejsc przechowywania maszyn, urządzeń, narzędzi i komponentów, ustawienie regałów.
 • Organizacja sposobu przechowywania, Szafki cieni, szafki narzędziowe, regały i szafki podręczne
 • Oznakowanie – wybór systemu kodowania kolorów i łatwość dostępu.
 • Wyznaczenie miejsca na sprzęt ppoż., BHP, apteczki, osoby z I pomocy, wyznaczenie wstępnych linii granic obszarów pól odkładczych i dróg transportowych.
 • Wdrożenie rozwiązań BHP w obszarze.
 • Zarządzanie wizualne.
 • Wizualna fabryka – wizualne stanowiska pracy.
 • Wizualne biuro, zarządzanie dokumentacją.
 • Wizualne magazyny
 • Szyldy, tablice informacyjne, instrukcje – jak to dobrze zrobić?
 • Praca domowa.

MODUŁ 7

3S – Sprzątanie – kontrola – przegląd.
 • Algorytm budowania instrukcji czyszczeń.
 • Przykłady instrukcji czyszczeń.
 • Karty potwierdzeń.
 • Kąciki czystości.
 • Codzienny nadzór nad procesem czyszczenia.​
 • Praca domowa.

MODUŁ 8

4S – Standaryzacja. Ustalamy wytyczne dla utrzymania pierwszych trzech eS.
 • Czym jest standard?
 • Zasady budowania standardów miejsca pracy.
 • Jakie standardy są  wymagane w systemie 5S?
 • Dokumentujemy osiągnięcie warunków 3S – Instrukcje
 • Wizualizujemy standardy – tablice informacyjne i szyldy
 • Utrzymujemy i monitorujemy standardy – listy kontrolne, wyznaczenie audytorów i planu audytów
 • Wprowadzamy stałe oznakowania [malujemy, wyklejamy itd.]
 • Mamy ukończoną politykę systemu 5S.
 • Uzupełniamy księgę standardu.
 • Praca domowa.

MODUŁ 9

4S – Samodyscyplina. Doskonalimy system 5S siebie i organizację.
 • Etapy budowania samodyscypliny
 • 5S tworzy kulturę organizacyjną
 • Tworzymy plany audytów – system oceny poziomu wdrożenia 5S.
 • Audyt Kamishibai – skuteczny sposób na utrzymanie systemu 5S i nie tylko.
 • Budujemy system sugestii pracowniczych, w którym pracownicy mogliby dzielić się swoimi pomysłami.
 • Certyfikacja systemu 5S droga do doskonałości.
 • Praca domowa.

MODUŁ 10

Zakończenie kursu.
 • Egzamin końcowy⠀
 • Dyplom ukończenia kursu.
 • Zakończenie kursu.

To nie wszystko. Bo otrzymujesz jeszcze:

 • Materiały edukacyjne – kompletne ścieżka wdrożenia systemu 5S w Twojej firmie.
 • Formularze Word, PDF i pliki Excel – gotowe do użycia w twojej firmie.
 • Wskazówki i podpowiedzi – jak unikać błędów w procesie wdrożenia systemu 5S.
 • Przykłady z mojej praktyki zawodowej jako konsultanta i managera – na co warto zwrócić uwagę wdrażając 5S.
 • I wiele więcej…..

Co zawiera Kurs online?

Mistrzowie 5S. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w organizacji?
 • 50+ LEKCJI VIDEO, w których omawiam wszystkie zagadnienia, punkt po punkcie. Każda lekcja to moja wiedza w dostępna w formie wideo i materiały – prezentacje, formularze pliki Excel, dostępne do użycia w Twojej firmie.
 • 300+ MINUT VIDEO, które będą dla Ciebie dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni.
 • 200+ STRON MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, w formatach pdf, Excel, Word, które prezentuję w trakcie kursu.
 • ZAMKNIĘTA GRUPA NA Facebooku, dzięki której będziemy mieli ze sobą stały kontakt.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/pexels-anete-lusina-5721017-2.jpg
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/brand-157839_1280-mwm54flblhmzfbsyf1r3hhdkzyus6m51hvwqitonbk-320x320.png

NASZA GWARANCJA

 • Przygotowaliśmy materiały tak, aby dały 10x więcej wartości niż oczekujesz.
 • Jeżeli z jakichś powodów kurs jednak nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to wystarczy, że napiszesz na adres prychlewski@primlean.pl i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.
 • Masz na to 14 dni od dnia zakupu.
 • Naszym celem jest danie Ci jak najwięcej wartości i pokazanie Ci, że ten program ułatwi Ci doskonalenie procesów w firmie.
 • Gdy Ty wygrywasz, to my mamy referencje. Zależy nam na Twoim sukcesie.
 • Twoja płatność jest zabezpieczona – obsługuje nas system PAYU.
 • Przekraczamy oczekiwania. To nasza dewiza od samego początku.

Dostępne pakiety

Mistrzowie 5S. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w organizacji?

PAKIET STANDARD

 • Kompletna ścieżka wdrożeniowa systemu 5S.
 • 50+ lekcji wideo.⠀
 • 500+ minut nagrań wideo.⠀
 • 200+ stron materiałów szkoleniowych.
 • Formularze i pliki gotowe do użycia w Twojej firmie.
 • Case study z firm produkcyjnych i usługowych.
 • Dedykowana grupa na FB.⠀

PAKIET PREMIUM

 • Kompletna ścieżka wdrożeniowa systemu 5S.
 • 50+ lekcji wideo.⠀
 • 500+ minut nagrań wideo.⠀
 • 200+ stron materiałów szkoleniowych.
 • Formularze i pliki gotowe do użycia w Twojej firmie.
 • Case study z firm produkcyjnych i usługowych.
 • Dedykowana grupa na FB.⠀
 • 2 godzin indywidualnych konsultacji online 1:1

Cena promocyjna: 244* zł

*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 197 zł.
Cena regularna 499 zł

Cena promocyjna: 899* zł

*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 797 zł.
Cena regularna: 1499 PLN

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo trwa kurs online System 5S?⠀
Kurs składa sie z 10 modułów. Od razu otrzymasz dostęp nagrań video, materiałów, tajnej grupy i innych rzeczy.⠀

Jak długo mam dostęp do kursu?⠀
Kupując ten program, otrzymujesz dostęp do materiałów przez 3 lata od dnia zakupu.⠀

Jak mam zakupić ten kurs dla większej liczby osób z mojej firmy?⠀
Po prostu napisz na prychlewski@primlean.pl ustalimy warunki zakupu i dopniemy transakcję.⠀

Czy dostępne są raty?
Niestety nie dysponujemy systemem ratalnym. ⠀

Co jeśli proces decyzyjny trwa zbyt długo w mojej firmie i nie zmieszczę się z zakupem w nie promocji.
Oto co musisz zrobić:⠀
1. Kup kurs za swoje środki.⠀
2. Daj nam znać gdy Twoja firma wyrazi zgodę na finansowanie Twojego kursu.⠀
3. Wystawimy Fv dla Twojej firmy (pracodawcy). ⠀
4. Po uregulowaniu należności przez Twojego pracodawcę zwrócimy Ci pieniądza jakie wydałeś na szkolenie i skorygujemy FV zakupu.⠀

Co jeśli nie jestem zadowolony z kursu?⠀
Jeżeli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Możesz zgłosić się o zwrot lub zrezygnować z niego. Masz na to 14 dni od daty zakupu. Po prostu napisz na prychlewski@primlean.pl, a zwrócę Ci 100% pieniędzy.⠀

Co jeśli podczas kursu nie wszystko jest dla mnie jasne?
Zawsze możesz napisać do mnie email, postaram się wyjaśnić niejasności, możesz wziąć udział w sesji Q&A lub wykupił indywidualne konsultacje online lub w Twojej firmie.⠀

Jakich narzędzi potrzebuję, aby wynieść z kursu jak najwięcej?
Kurs możesz przerobić w dowolnym miejscu. Wystarczy dostęp do Internetu. O szczegółach dotyczących narzędzi używanych w kursie opowiadam w poszczególnych modułach.⠀
Potrzebuję fakturę. Czy ją dostanę?⠀
Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą , która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.⠀

Jakich dołączyć do spotkań online?⠀
O wszystkim dowiesz się w tygodniu 1 naszego kursu, gdzie wyjaśnię Ci dokładnie jak używać tego programu, aby wynieść z niego jak najwięcej.⠀

A czy można inaczej?

Oczywiście!

Możesz obejrzeć setki nagrań na YouTube, przeczytać dziesiątki książek i słuchać rad od różnych osób, które nigdy nie doradzały setkom klientów.

W tym programie dostaniesz sprawdzoną wiedzę, która jest oparta na bazie doświadczeń z polskiego rynku.

Sprawdzoną w praktyce. Tu na miejscu. W Polsce. Nie w USA. Nie teorie. Same konkrety.

Doświadczenie Przemka, które zdobywał na ponad 100 klientach jest nieporównywalne do jakiegokolwiek innego programu obecnie na rynku.

Tak. Możesz inaczej. Ostatecznie Ty decydujesz.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/pexels-the-coach-space-2977547.jpg

Wejdź do świata ciągłego doskonalenia. Zacznij wdrażać system 5S i zdobywać realną przewagę rynkową.