Kursy Lean

Praktyczna wiedza w najlepszym wydaniu.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/02/Kurs-online-2.png

Mapowanie procesów w firmach produkcyjnych i usługowych

Celem kursu jest nauczenie mapowania procesów produkcyjnych i usługowych. Uczestnik kursu przechodzi kompletną ścieżkę wdrożenia od podstaw teoretycznych do samodzielnego zmapowania procesu. To bardzo ważne ponieważ mapowanie procesów jest podstawowym chociaż niełatwym narzędziem ciągłego doskonalenia.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/02/2.png

System 5S. Jak wdrożyć i utrzymać 5S w organizacji?

Celem kursu Lean System 5S jest przekazanie w praktycznej formie umiejętności i wiedzy z zakresu wdrożenia systemu 5S w organizacji. Uczestnik kursu przechodzi kompletną ścieżkę wdrożeniową: od powołania zespołu wdrożeniowego 5S do zbudowania Systemu Sugestii Pracowniczych. To bardzo ważne ponieważ system 5S jednym jest podstawach narzędzi stabilizacji i standaryzacji procesów. To konieczny element ciągłego doskonalenia.
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/02/Kurs-online.png

Skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji

Celem kursu „Zarządzanie zmianą.” Jest przygotowanie uczestnika do wprowadzania zmian w organizacji i zapoznanie go z zasadami prawidłowego wprowadzania zmian w organizacji. Uczestnik kursu zarządzanie zmianą przechodzi kompletną ścieżkę przygotowania do wprowadzania zmian w organizacji od podstaw teoretycznych do prawidłowego uruchomienia procesu zmiany i zarządzania nią w trakcie trwania.

Zarządzaj wiedzą, monitoruj postępy, wyznaczaj cele

Od ponad dekady pracujemy dla naszych klientów w ramach projektów, szkoleń i transformacji mających na celu optymalizację procesów, rozwój pracowników, redukcję kosztów i poprawę efektywności.  

Nasze kursy Lean online to produkty łączące zdobyte doświadczenie praktyczne w zakresie Lean i wiedzę merytoryczną. 

Kursy Lean online  to rozwiązanie, które radykalnie obniża koszty klienta i zachowuje wysoką efektywności całego procesu. Co bardzo ważne, daje możliwość konsultacji z trenerem prowadzącym łącząc elementy tradycyjnego szkolenia z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/1.png
https://primlean.pl/wp-content/uploads/2020/09/hero_services.jpg

Nasze kursy Lean Online

  • Rezultat naszych doświadczeń z szkoleń, projektów i transformacji Lean
  • Prezentujemy praktyczną ścieżkę implementacji z przykładami wdrożeń i case studyaMateriały wideo i prezentacje stworzone przez ekspertów Lean Manufacturing
  • Formularze i pliki Excel gotowe do użycia w Twojej firmie
  • Materiały szkoleniowe w formacie pdf, które możesz wykorzystać w szkoleniach wewnątrz swojej firmy
  • Dostęp do konsultacji z trenerem prowadzącym w zależności od wykupionego wariantu szkoleniowego
  • Dyplomy ukończenia kursu po zdaniu egzaminu końcowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji przez 365 dni
  • Możliwość wpływania na kształt kursu poprzez system sugestii