Bez kategorii4 listopada 2023by PrimLeanKunszt Nemawashi: Sztuka Budowania Konsensusu w Biznesie

Nemawashi to japoński termin biznesowy pochodzący z praktyki ogrodniczej, który dosłownie oznacza „przygotowanie korzenia”.

W kontekście biznesowym, nemawashi odnosi się do procesu nieformalnego i wstępnego budowania konsensusu przed formalnymi spotkaniami i decyzjami. Jest to strategia wykorzystywana w celu uzyskania wsparcia i akceptacji dla projektu lub inicjatywy poprzez wcześniejsze informowanie i konsultacje z zainteresowanymi stronami.

W praktyce nemawashi może obejmować indywidualne rozmowy z członkami zespołu, liderami i innymi kluczowymi osobami w celu zrozumienia ich opinii i obaw, a także uzyskania ich wstępnej zgody przed oficjalnym przedstawieniem planu lub projektu.

To podejście ma na celu zapewnienie płynnego procesu decyzyjnego i minimalizację oporu, ponieważ wszyscy uczestnicy są wcześniej zaangażowani i mają możliwość wpływania na kształtowanie się projektu.

Nemawashi jest częścią japońskiej kultury korporacyjnej i jest uważane za kluczowy element w procesie podejmowania decyzji w wielu japońskich firmach. To podejście podkreśla znaczenie harmonii grupowej i współpracy.

Nemawashi jest szczególnie przydatne w środowiskach, gdzie kultura organizacyjna ceni harmonię, konsensus i zaangażowanie pracowników.

Oto kilka sposobów, w jaki sposób można wykorzystać nemawashi w firmie:

 1. Wprowadzanie Zmian:

Przed wprowadzeniem znaczących zmian w firmie, takich jak reorganizacja, wprowadzenie nowych systemów lub procesów, nemawashi może pomóc w zmiękczeniu oporu. Przez rozmowy z pracownikami na wczesnym etapie, można zidentyfikować potencjalne obawy i adresować je przed formalnym wdrożeniem zmian.

 1. Rozwój Projektów:

W przypadku rozpoczynania nowych projektów, nemawashi pozwala na wstępne zrozumienie i zaangażowanie wszystkich kluczowych interesariuszy. Dzięki temu, gdy projekt jest formalnie zaprezentowany, większość osób jest już z nim zaznajomiona i ma poczucie współwłasności.

 1. Proces Decyzyjny:

W firmach, gdzie decyzje wymagają szerokiego konsensusu, nemawashi jest kluczowe do budowania wsparcia przed formalnymi spotkaniami decyzyjnymi. To zapewnia, że wszelkie obiekcje są omówione wcześniej, a decyzje mogą być podejmowane sprawniej.

 1. Integracja Zespołów:

W sytuacji integracji nowych członków zespołu lub połączenia zespołów, nemawashi może pomóc w budowaniu relacji i zrozumienia między członkami. Przez wstępne rozmowy, można zidentyfikować potencjalne punkty konfliktu i pracować nad nimi przed formalnym połączeniem zespołów.

 1. Rozwój Produktów:

Przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, nemawashi może być wykorzystane do zbierania wstępnych opinii od działu sprzedaży, marketingu, produkcji i innych zainteresowanych stron. To pozwala na dostosowanie produktu do potrzeb rynku jeszcze przed jego finalizacją.

Jak stosować nemawashi:

 • Rozpocznij od wstępnych dyskusji: Zanim przedstawisz jakąkolwiek propozycję na szerszym forum, przeprowadź indywidualne lub małe grupowe rozmowy z kluczowymi interesariuszami.
 • Słuchaj i zbieraj opinie: Nemawashi to nie tylko informowanie o planach, ale także aktywne słuchanie i zbieranie opinii, które mogą pomóc w ulepszeniu propozycji.
 • Buduj relacje: Wykorzystaj nemawashi jako okazję do budowania i wzmacniania relacji zawodowych, co jest kluczowe w kulturze opartej na zaufaniu i współpracy.
 • Działaj transparentnie: Upewnij się, że wszyscy interesariusze są świadomi celów i motywacji stojących za projektami lub zmianami.
 • Dostosuj komunikację: Komunikuj się w sposób, który jest zrozumiały i odpowiada na potrzeby różnych interesariuszy.

Jak przeprowadzić proces nemawashi w firmie?

Przeprowadzenie nemawashi w organizacji wymaga starannego planowania i realizacji. Oto kroki, które pomogą Ci skutecznie zastosować tę technikę:

 1. Zidentyfikuj Kluczowych Interesariuszy

Zacznij od określenia osób, które będą miały wpływ na decyzję lub które będą przez nią dotknięte. To mogą być menedżerowie, pracownicy, partnerzy biznesowi, a nawet klienci.

 1. Zrozumienie Interesariuszy

Zdobądź wiedzę na temat osobistych i profesjonalnych motywacji interesariuszy. Zrozumienie ich priorytetów, obaw i oczekiwań pomoże Ci lepiej komunikować się i budować relacje.

 1. Opracuj Strategię Komunikacji

Przygotuj plan, jak i kiedy będziesz komunikować się z każdym interesariuszem. Zdecyduj, czy lepsze będą indywidualne spotkania, czy małe grupy, i dostosuj swoje przekazy do każdej osoby.

 1. Przeprowadź Wstępne Spotkania

Zacznij od nieformalnych rozmów, które pozwolą Ci przedstawić swoje pomysły i zebrać wstępne opinie. Bądź otwarty na sugestie i gotowy do dostosowania swoich planów w oparciu o otrzymane informacje.

 1. Słuchaj i Zbieraj Informacje

Aktywne słuchanie jest kluczowe. Zwracaj uwagę na to, co mówią interesariusze, i bądź gotowy do zadawania pytań, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ich stanowisko.

 1. Dostosuj Swój Plan

Wykorzystaj zebrane informacje do dostosowania swojego planu lub propozycji. Celem jest stworzenie rozwiązania, które będzie miało szerokie wsparcie.

 1. Buduj Konsensus

Kontynuuj dialog z interesariuszami, aby stopniowo budować konsensus. Pamiętaj, że nemawashi to proces, który może wymagać czasu.

 1. Ustal Wspólne Cele

Znajdź wspólne cele i interesy, które mogą połączyć różne strony i pomóc w zbudowaniu konsensusu.

 1. Dokumentuj Postępy

Zapisuj opinie i sugestie, a także to, jak plan został zmodyfikowany w odpowiedzi na feedback. To pomoże Ci śledzić postępy i utrzymać przejrzystość procesu.

 1. Przygotuj się na Oficjalne Prezentacje

Po zbudowaniu wstępnego wsparcia, przygotuj się do formalnego przedstawienia swojego planu. Dzięki nemawashi, większość osób będzie już zaznajomiona z propozycją, co powinno ułatwić oficjalne procedury.

 1. Kontynuuj Komunikację

Nemawashi to nie tylko proces przed decyzją. Kontynuuj komunikację i budowanie relacji nawet po podjęciu decyzji, aby zapewnić pomyślne wdrożenie i utrzymanie wsparcia.

 1. Oceniaj i Dostosowuj

Regularnie oceniaj skuteczność swoich działań nemawashi i bądź gotowy do dalszego dostosowywania swoich metod w miarę rozwoju sytuacji.

Pamiętaj, że nemawashi to bardziej sztuka niż nauka. Wymaga ono wyczucia, cierpliwości i umiejętności interpersonalnych, aby skutecznie wpływać na proces decyzyjny w organizacji. Nemawashi nie jest jednorazowym działaniem, ale ciągłym procesem budowania konsensusu i zaangażowania, który może znacząco przyczynić się do sukcesu organizacyjnego.

Share