Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenia Lean Management Lean Manufacturing Dziękujemy naszym klientom za wysoką ocenę naszej pracy i zaufanie jakim nas obdarzają. Dostarczamy naszym klientom skuteczne i rentowne rozwiązania w zakresie doskonalenia procesów zachodzących w ich organizacjach. Budujemy wzorowe, długofalowe relacje z klientami  oraz otoczeniem biznesowym dzięki partnerstwu, zaufaniu i jakości

READ MORE

Case study. Optymalizacja procesów w sklepie internetowym. W serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji – doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów. Cel projektu: Optymalizacja procesu kompletacji zamówień klientów. Eliminacja strat w procesie. WYZWANIA W PROJEKCIE: •    Skrócenie czasu realizacji

READ MORE

Optymalizacja procesu = optymalizacja kosztowa. W serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji - doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów.  Cel projektu: Optymalizacja procesu przezbrojenia linii PET. Wdrożenie SMED [QCO].  Redukcja czasu przezbrojenia. WYZWANIA W PROJEKCIE: •    Skrócenie czasu przezbrojenia linii

READ MORE

W serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji- doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów. Optymalizacja procesów = optymalizacja kosztowa. Cel projektu: Optymalizacja procesu pakowania i kompletacji okuć i elementów metalowych. VSM-mapowanie strumieni wartości w obszarze. WYZWANIA W PROJEKCIE: Skrócenie czasu

READ MORE