fbpx
Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

5-cio gwiazdkowe szkolenia Lean Management i Lean Manufacturing

Szkolenia Lean Management Lean Manufacturing

PrimLean Szkolenia Lean Management

Dziękujemy naszym klientom za wysoką ocenę naszej pracy i zaufanie jakim nas obdarzają.

Dostarczamy naszym klientom skuteczne i rentowne rozwiązania w zakresie doskonalenia procesów zachodzących w ich organizacjach.

Budujemy wzorowe, długofalowe relacje z klientami  oraz otoczeniem biznesowym dzięki partnerstwu, zaufaniu i jakości usług.

Dziękujemy naszym klientom za wysoką ocenę naszej pracy i zaufanie jakim nas obdarzają.

Dostarczamy naszym klientom skuteczne i rentowne rozwiązania w zakresie doskonalenia procesów zachodzących w ich organizacjach.

Budujemy wzorowe, długofalowe relacje z klientami  oraz otoczeniem biznesowym dzięki partnerstwu, zaufaniu i jakości usług

Dostarczamy więcej niż się spodziewasz!

Warsztaty szkoleniowe Lean Manufacturing Lean Management ( szczegóły programów dostępne w zakładce szkolenia Lean)
Nauka poprzez praktyczne ćwiczenia narzędzi doskonalących takich jak: 5S, VSM, TPM, SMED, KANBAN i inne.
Szkolenia prowadzone są w formule dedykowanej ( szkolenia realizowane w firmach naszych klientów) poprzedzone analizą potrzeb oraz rozmowami z przedstawicielami kierownictwa i uczestników szkolenia ( ankiety przed szkoleniowe – analiza potrzeb i stanu obecnego). Dla każdego szkolenia indywidualnie dobieramy trenera – konsultanta optymalizacji procesów tak aby sprosta oczekiwaniom klienta.

Kompetencje Menedżerskie w kulturze Lean:

W naszej ofercie proponujemy warsztaty szkoleniowe z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich

 – Analiza Typów Osobowości JTI
 – Komunikacja i zarządzanie konfliktem
 – Zarządzanie zmianą
 – Coaching i mentoring w relacji menedżer-pracownik
 – Przywództwo jako siła efektywnych organizacji

W organizacji nastawionej na doskonalenie i zrównoważony rozwój kluczowe jest również szkolenie menedżerów, tak aby doskonale radzili sobie w czasie transformacji organizacji. Przecież to oni będą wdrażać narzędzia, spotykać się z oporem przez zmianą czy jawnym konfliktem interesów w organizacji.

Case study. Optymalizacja procesów w sklepie internetowym. W serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji – doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów.

Cel projektu: Optymalizacja procesu kompletacji zamówień klientów. Eliminacja strat w procesie.

WYZWANIA W PROJEKCIE:
•    Skrócenie czasu realizacji zamówień klientów.
•    Identyfikacja wąskich gardeł w procesie i ich eliminacja.
•    Wdrożenie pracy standardowej.

PO ANALIZIE PROCESU:
Zidentyfikowano 29 punktów krytycznych w procesie i przydzielono im trzy priorytety:
•    wysoki – 13 punktów
•    średni – 9 punktów
•    niski – 7 punktów

Opracowano działania doskonalące i przystąpiono do ich realizacji

Między innymi wdrożono następujące działania:

•    Stworzenie norm czasowych na kompletację zależnych od stopnia skomplikowania wyrobu (im trudniej tym więcej czasu przeznaczone na kompletację) i rozliczanie pracowników według tych właśnie norm,
•    Praca z kompletatorami, określenie jednoznacznych standardów pracy – w postaci instrukcji pracy standardowej, a nie tylko informacji ustnej,
•    Zmiana modelu współpracy produkcja- magazyn-kompletacja. Zbudowanie supermarketu dla kluczowych produktów (na podstawie Analizy Pareto) – Produkcja uzupełnia stany  magazynowe tego, co zużywa  kompletacja i nie przekracza ilości określonych w supermarkecie,
•    Uruchomienie linii do bindowania kartonów połączone ze zmianą organizacji obszaru. Redukcja zbędnego ruchu i transportu oraz redukcja czasu oczekiwania kompletatorów.

PO WDROŻENIU WSZYSTKICH  USPRAWNIEŃ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZREDUKOWANY O 67%
ILOŚĆ REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ W CIĄGU DOBY WZROSŁA O 34%

Optymalizacja procesu = optymalizacja kosztowa.

W serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji – doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów. 

bottles-60474_1280

Cel projektu: Optymalizacja procesu przezbrojenia linii PET. Wdrożenie SMED [QCO].  Redukcja czasu przezbrojenia.

WYZWANIA W PROJEKCIE:
•    Skrócenie czasu przezbrojenia linii produkcji wód mineralnych w opakowaniach PET
•    Identyfikacja wąskich gardeł w procesie i ich eliminacja.
•    Wdrożenie SMED
EFEKTY PRACY:
Redukcja czasu przezbrojenia o 40% już w pierwszej fazie działań doskonalących. Ostatecznie czas przezbrojenia został skrócony z 156 do 70 minut
WDROŻONE DZIAŁANIA
•    wprowadzenie operacji równoległych
•    eliminacja strat związanych z transportem, ruchem i oczekiwaniem podczas przezbrojenia
•    wprowadzenie znaczników położenia elementów mocujących
•    wprowadzenie karty operacji standardowych przezbrojenia

Konsultant optymalizacja procesówW serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji- doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów. Optymalizacja procesów = optymalizacja kosztowa.

Cel projektu: Optymalizacja procesu pakowania i kompletacji okuć i elementów metalowych. VSM-mapowanie strumieni wartości w obszarze.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • Skrócenie czasu realizacji zleceń w obszarze pakowania i kompletacji okuć i elementów metalowych.
  • Usprawnienie procesów – przeprojektowanie ich na procesy one piece flow tam, gdzie jest to możliwe.
  • Eliminacja strat czasowych wynikających z przezbrojeń i procesów przygotowawczych.

EFEKTY PRACY:

  • Skrócenie czasów realizacji zleceń kompletacji  średnio o 55%
  • Aktualizacja i urealnienie czasów operacji czasów przygotowawczych  w SAP
  • Zmniejszenie zasobów ludzkich zaangażowanych w procesy kompletacji i pakowania o 20% i przeniesienie ich do innych zadań
  • Reorganizacja obszaru w zakresie procesów przygotowawczych wzrost wydajności na procesach kompletacji o 23%