Case Study24 lipca 2016by PrimLean5-cio gwiazdowe szkolenia Lean Management Lean Manufacturing

5-cio gwiazdkowe szkolenia Lean Management i Lean Manufacturing

Szkolenia Lean Management Lean Manufacturing

PrimLean Szkolenia Lean Management

Dziękujemy naszym klientom za wysoką ocenę naszej pracy i zaufanie jakim nas obdarzają.

Dostarczamy naszym klientom skuteczne i rentowne rozwiązania w zakresie doskonalenia procesów zachodzących w ich organizacjach.

Budujemy wzorowe, długofalowe relacje z klientami  oraz otoczeniem biznesowym dzięki partnerstwu, zaufaniu i jakości usług.

Dziękujemy naszym klientom za wysoką ocenę naszej pracy i zaufanie jakim nas obdarzają.

Dostarczamy naszym klientom skuteczne i rentowne rozwiązania w zakresie doskonalenia procesów zachodzących w ich organizacjach.

Budujemy wzorowe, długofalowe relacje z klientami  oraz otoczeniem biznesowym dzięki partnerstwu, zaufaniu i jakości usług

Dostarczamy więcej niż się spodziewasz!

Warsztaty szkoleniowe Lean Manufacturing Lean Management ( szczegóły programów dostępne w zakładce szkolenia Lean)
Nauka poprzez praktyczne ćwiczenia narzędzi doskonalących takich jak: 5S, VSM, TPM, SMED, KANBAN i inne.
Szkolenia prowadzone są w formule dedykowanej ( szkolenia realizowane w firmach naszych klientów) poprzedzone analizą potrzeb oraz rozmowami z przedstawicielami kierownictwa i uczestników szkolenia ( ankiety przed szkoleniowe – analiza potrzeb i stanu obecnego). Dla każdego szkolenia indywidualnie dobieramy trenera – konsultanta optymalizacji procesów tak aby sprosta oczekiwaniom klienta.

Kompetencje Menedżerskie w kulturze Lean:

W naszej ofercie proponujemy warsztaty szkoleniowe z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich

 – Analiza Typów Osobowości JTI
 – Komunikacja i zarządzanie konfliktem
 – Zarządzanie zmianą
 – Coaching i mentoring w relacji menedżer-pracownik
 – Przywództwo jako siła efektywnych organizacji

W organizacji nastawionej na doskonalenie i zrównoważony rozwój kluczowe jest również szkolenie menedżerów, tak aby doskonale radzili sobie w czasie transformacji organizacji. Przecież to oni będą wdrażać narzędzia, spotykać się z oporem przez zmianą czy jawnym konfliktem interesów w organizacji.