Case Study21 lipca 2016by PrimLeanCase study. Optymalizacja procesów w sklepie internetowym.

Case study. Optymalizacja procesów w sklepie internetowym. W serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji – doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów.

Cel projektu: Optymalizacja procesu kompletacji zamówień klientów. Eliminacja strat w procesie.

WYZWANIA W PROJEKCIE:
•    Skrócenie czasu realizacji zamówień klientów.
•    Identyfikacja wąskich gardeł w procesie i ich eliminacja.
•    Wdrożenie pracy standardowej.

PO ANALIZIE PROCESU:
Zidentyfikowano 29 punktów krytycznych w procesie i przydzielono im trzy priorytety:
•    wysoki – 13 punktów
•    średni – 9 punktów
•    niski – 7 punktów

Opracowano działania doskonalące i przystąpiono do ich realizacji

Między innymi wdrożono następujące działania:

•    Stworzenie norm czasowych na kompletację zależnych od stopnia skomplikowania wyrobu (im trudniej tym więcej czasu przeznaczone na kompletację) i rozliczanie pracowników według tych właśnie norm,
•    Praca z kompletatorami, określenie jednoznacznych standardów pracy – w postaci instrukcji pracy standardowej, a nie tylko informacji ustnej,
•    Zmiana modelu współpracy produkcja- magazyn-kompletacja. Zbudowanie supermarketu dla kluczowych produktów (na podstawie Analizy Pareto) – Produkcja uzupełnia stany  magazynowe tego, co zużywa  kompletacja i nie przekracza ilości określonych w supermarkecie,
•    Uruchomienie linii do bindowania kartonów połączone ze zmianą organizacji obszaru. Redukcja zbędnego ruchu i transportu oraz redukcja czasu oczekiwania kompletatorów.

PO WDROŻENIU WSZYSTKICH  USPRAWNIEŃ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZREDUKOWANY O 67%
ILOŚĆ REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ W CIĄGU DOBY WZROSŁA O 34%

Share