Case Study18 lipca 2016by PrimLeanCase study. Optymalizacja procesów w fabryce mebli. Optymalizacja Lean

Konsultant optymalizacja procesówW serii krótkich artykułów przestawimy Państwu wyniki naszych prac w zakresie optymalizacji- doskonalenia procesów produkcyjnych i administracyjnych w firmach naszych klientów. Optymalizacja procesów = optymalizacja kosztowa.

Cel projektu: Optymalizacja procesu pakowania i kompletacji okuć i elementów metalowych. VSM-mapowanie strumieni wartości w obszarze.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • Skrócenie czasu realizacji zleceń w obszarze pakowania i kompletacji okuć i elementów metalowych.
  • Usprawnienie procesów – przeprojektowanie ich na procesy one piece flow tam, gdzie jest to możliwe.
  • Eliminacja strat czasowych wynikających z przezbrojeń i procesów przygotowawczych.

EFEKTY PRACY:

  • Skrócenie czasów realizacji zleceń kompletacji  średnio o 55%
  • Aktualizacja i urealnienie czasów operacji czasów przygotowawczych  w SAP
  • Zmniejszenie zasobów ludzkich zaangażowanych w procesy kompletacji i pakowania o 20% i przeniesienie ich do innych zadań
  • Reorganizacja obszaru w zakresie procesów przygotowawczych wzrost wydajności na procesach kompletacji o 23%