Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

W PrimLean dostarczamy “BRAKUJĄCE ELEMENTY”, które sprawiają, że Lean jest formułą sukcesu w każdej branży.

Od  budowania zaangażowania pracowników i rozwoju kadry menedżerskiej poprzez audyty doskonałości operacyjnej,  eliminację strat, wdrożenia Lean i projekty doskonalące , dostarczamy skuteczne metody, narzędzia i techniki pozwalające osiągać wybitne rezultaty, które przekształcają całą organizację w sprawnie działający organizm.

To nie slogan reklamowy tylko opinie naszych klientów. Potrzebujesz dowodów naszej skuteczności?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – wspólnie ustalimy jakie działania przyniosą oczekiwane rezultaty w Twojej firmie.

lupa

AUDYTY

Wskazujemy  kluczowe ograniczenia i wąskie gardła w rozwoju biznesu.

Na podstawie audytu operacyjnego przygotowujemy raport. Wskaże on niezbędne działania usprawniające.

Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa, jego wielkości, rodzajów procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

Gruntowna analiza obecnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne.

Audyt skierowany jest na identyfikację strat w procesach i opracowanie nisko kosztowych działań doskonalących opartych na najlepszych praktykach sprawdzonych w polskich realiach biznesowych.

map

ANALIZY

Analizy przepływów.

Identyfikacja strat w procesach.

Analizy sprawności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Analizy struktur Miejsc Powstawania Kosztów.

Analiza kosztów wytworzenia.

cogs

PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA

Projektowanie nowych rozwiązań dla doskonalenia obecnie funkcjonujących procesów produkcyjnych i logistycznych.

Optymalizacja procesów i przygotowanie organizacji do wdrożenia systemów klasy MES, MRP, MRP2, ERP.

Projektowanie layoutów – rozmieszczenie maszyn i urządzeń – przeniesienie produkcji do nowej hali lub fabryki

Projektowanie struktur kosztowych MPK.

narzędzia

WDROŻENIA

Warsztaty Lean Manufacturing & Kaizen

Projekty optymalizacyjne – doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych.

Projekty Kaizen na obszarach pilotażowych w organizacji.

PRIMLEAN COMPLEX COMPANY SYSTEM

PRIMLEAN COMPLEX MANAGEMENT SYSTEM

MISTRZOWIE 5S

SMART FACTORY

LO.SP

Projekty dedykowane.