Podstawy Lean Manufacturing28 stycznia 2021by PrimLeanMetody analizy i rozwiązywania problemów.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2021/01/Canva-2-1.png

Metody analizy i rozwiązywania problemów.

Zalety podejścia procesowego w rozwiązywaniu problemów.

Obecnie praktycznie każda organizacja stara się to zapewnić, że ich procesy dostarczają najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość produktów i usług przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

To bardzo ambitny i trudny do realizacji cel.

Jednak podczas jego realizacji często pojawiają się problemy.

W firmie rozwiązywanie problemów często koncentruje się na koniecznych do ulepszenia procesach, aby przekroczyć oczekiwania klientów lub do poprawić efektywność działań.

Problemy pojawiają się tam, gdzie są rozbieżności między aktualnym stanem procesu, a tym co musi być, powinno (wymaganie docelowe).

Organizacje wygrywające.

Osoby, zespoły i organizacje muszą szybko sprostać zmieniającym się potrzebom klientów lub dostosować się do zmieniającego się środowiska biznesowego, które tworzy lukę między obecnymi możliwości a pożądany poziomem funkcjonowania.

Problemy są rozwiązywane najskuteczniej, gdy stosuje się systematyczne podejście. Organizacje odkrywają, że systematyczne rozwiązywanie problemów w sposób procesowy jest podstawową kompetencją, którą należy zdobyć w całej organizacji.

Nie ma ludzi sukcesu i organizacji odnoszących sukcesy bez problemów. Oni po prostu wiedzą, jak rozwiązywać problemy, wdrażać skuteczne, trwałe działania zapobiegające i naprawcze, gdy problemy się pojawią.

Podejście procesowe w rozwiązywaniu problemów czyli co?

Procesowe rozwiązywanie problemów to systematyczny proces, który opisuje, analizuje, a następnie odkrywa pierwotną (źródłową) przyczynę (przyczyny) problemu.

Służy do odkrycia działań z przeszłości, które teraz powodują niepożądane efekty.

Paradoksalne jest to, że potrzeba więcej czasu, energii i zasobów, aby rozwiązać problem niż jemu zapobiec.

Rozwiązywanie problemów to reaktywny proces polegający na opisaniu problemu, znalezieniu jego źródła(przyczyny) i wdrożenie działań / rozwiązań naprawczych.

Zalety podejścia procesowego w rozwiązywaniu problemów.

→ Dzięki podejściu procesowemu problemy są dobrze zdefiniowane.

→ Skutecznie analizuje wszystkie aspekty problemu przed opracowaniem wniosków i działań naprawczych.

Zbiera wszystkie krytyczne dane, dotyczące problemu lub propozycji działania -rozwiązania naprawczego.

→ Buduje skuteczne zespoły zadaniowe odpowiednie dla rozwiązania problemu.

→ Opracowuje zadowalające uzasadnienie działań naprawczych / rozwiązań

→ Angażuje krytyczne osoby – zwłaszcza te spoza grupy – kiedy poszukujemy rozwiązań naprawczych.

→ Planuje, jak całkowicie wdrożyć zalecane skuteczne rozwiązanie naprawcze

→ Ocenia skuteczność wdrożonych działań.

Ciąg Dalszy Nastąpi.

Share