Case Study11 lipca 2023by PrimLeanProblem solving: 3 rodzaje problemów w firmie

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2023/07/3-rodzaja-problemow-w-firmie.png

Każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży, boryka się z problemami.

Te trudności mogą mieć różne skale i charakter, od małych, codziennych kłopotów, do poważnych wyzwań, które mogą zagrozić długoterminowemu sukcesowi.

Zrozumienie rodzaju problemu jest kluczowe dla jego efektywnego rozwiązania.
W tym wpisie przedstawiam trzy typy problemów, z jakimi możemy się spotkać w firmie – duże, średnie i małe – oraz strategie, które pomogą nam sobie z nimi poradzić.

Skąd ten podział. To pewnego rodzaju uproszczenie. Nie każdy problem jest tej samej wagi i w związku z tym zasoby do jego rozwiązania będą inne.

Duże Problemy
Te problemy są zazwyczaj skomplikowane i mogą wpływać na całą organizację. Przykładami mogą być gwałtowne spadki przychodów, utrata kluczowych klientów. Z powodu swojego rozmiaru i skomplikowania, odpowiedzialność za radzenie sobie z nimi spoczywa zazwyczaj na najwyższym kierownictwie.
Jak sobie radzić? Duże problemy wymagają kompleksowych strategii. Za te problemy odpowiada najwyższe kierownictwo. Kierownictwo powinno zebrać zespół ekspertów, analizować dane, konsultować się ze specjalistami, a następnie podejmować decyzje.

Średnie Problemy
Średnie problemy to te, które mogą wpływać na pewne działania, ale nie są aż tak wyniszczające jak duże problemy. Przykłady mogą obejmować nieefektywne procesy, opóźnienia w realizacji projektów czy niewłaściwe zarządzanie zasobami.

Często nie jesteśmy w stanie ich wszystkich ogarnąć i niektóre z nich są one pomijane, ponieważ niewielka liczba osób jest przeszkolona z zakresu rozwiązywania problemów.
Jak sobie radzić? Podstawowym rozwiązaniem jest szkolenie i zaangażowanie specjalistów w proces rozwiązywania problemów. Pamiętajmy, że średnie problemy, jeżeli są ignorowane, mogą z czasem stać się dużymi problemami.

Małe Problemy
Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, ale małe problemy mogą z czasem narosnąć do poważniejszych wyzwań. Przykłady to błędy w codziennej komunikacji, drobne opóźnienia czy niewielkie problemy techniczne. Często są pomijane, ponieważ przynoszą niewielki zwrot z inwestycji.

Jak sobie radzić? Tutaj efekt skali jest kluczowy. Każdy pracownik powinien być przeszkolony i zachęcony do codziennego stosowania procesu drobnych usprawnień np Kaizen.

Podsumowując
Podział zasobów na radzenie sobie z problemami na wszystkich trzech poziomach jest kluczowy. Często firmy koncentrują się na dużych problemach, ignorując mniejsze kwestie. To jest błąd.

Jeżeli jesteś zainteresowany głębszym zrozumieniem procesu rozwiązywania problemów i chciałbyś nauczyć się, jak skutecznie poradzić sobie z problemami w swojej firmie, serdecznie zapraszam na kurs „Problem Solving – Podejście Procesowe”.

https://primlean.pl/problem-solving/

#ProblemSolving #PodejścieProcesowe #RozwójBiznesu #SukcesWBiznesie

Share