Case Study17 grudnia 2022by PrimLean6 korzyści z mapowania procesów biznesowych.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2022/12/baner-linked-art-1280×720-px.png
Mapowanie procesów biznesowych to narzędzie do analizy procesów zaprojektowane w celu skrócenia czasu przejścia i realizacji procesów.
 
Służy do mapowania przepływów materiałów i informacji w systemie przedsiębiorstwa, zapewniając dokładny zapis kroków podjętych w produkcji produktu lub usługi dla klienta. Zapis ten ma postać „mapy procesu”, która szczegółowo przedstawia zarówno przepływ materiałów, jak i informacji.
 
Jakie są konkretne zastosowania mapowania procesów biznesowych?
Rzućmy okiem na sześć głównych korzyści płynących z tego narzędzia.
 
1. Zrozumienie stanu obecnego firmy – Przedsiębiorstwo to zbiór procesów. Mapowanie pozwala zrozumieć ich wzajemne powiązania i zależności oraz uchwycić ich realny stan. Bez upiększeń. Tak jak jest? Dlaczego? Ponieważ mapując obligowany jesteś przejść przez badany proces w czasie jego funkcjonowania. A to jest emocjonująca i czasem bardzo zaskakująca podróż.
 
2. Poprawa skuteczności procesu — jedną z głównych zalet mapowania procesów biznesowych jest to, że może pomóc zidentyfikować obszary, w których obecne procesy można ulepszyć lub usprawnić. Wizualizacja procesów za pomocą mapowania może być w stanie zidentyfikować wąskie gardła lub niepotrzebne kroki, które można wyeliminować, aby zaoszczędzić czas i zasoby.
 
3. Standaryzacja procesów — Standaryzacja procesów pomaga zapewnić, że wszyscy zaangażowani w proces rozumieją jego „język” i wykonują te same kroki podczas wytwarzania produktu lub usługi. Mapowanie procesów biznesowych zapewnia sposób na standaryzację procesów w różnych działach, dzięki czemu wszyscy tak samo rozumieją swoją rolę i odpowiedzialność w procesie, oraz wykonują zadania według określonego standardu, jeśli chodzi o wytwarzanie towarów lub świadczenie usług dla klientów. Mapowanie pozwala zrozumieć jakie kompetencje powinni mieć pracownicy wykonujący określone zadania i weryfikuje ich stan obecny.
 
4. Identyfikacja problemów — kolejną zaletą mapowania procesów biznesowych jest to, że może pomóc w szybkiej i skutecznej identyfikacji problemów w organizacji. Tworząc mapy bieżących procesów, możesz wykryć wszelkie potencjalne problemy z aktualnym przebiegiem działań, co pozwala rozwiązać te problemy, zanim staną się poważnymi problemami.
 
5. Usprawnienie komunikacji — brak komunikacji między działami lub osobami w organizacji może prowadzić do popełniania błędów i opóźnień w dostarczaniu produktów/usług na czas. Jednak dzięki mapowaniu procesów biznesowych komunikację można znacznie poprawić, dostarczając wszystkim zaangażowanym dokładny obraz tego, jak wszystko powinno działać, aby dokładnie wiedzieli, co należy zrobić na każdym etapie, aby wszystko działało płynnie.
 
6. Redukcja kosztów — Kolejną ważną korzyścią wynikającą z mapowania procesów biznesowych jest to, że może ono pomóc obniżyć koszty związane z wytwarzaniem towarów lub usług poprzez eliminację marnotrawstwa z nieefektywnych procesów lub identyfikowanie możliwości oszczędności kosztów w ramach istniejących procesów. Może to pomóc organizacjom zaoszczędzić pieniądze bez poświęcania jakości lub poziomu zadowolenia klientów, co ostatecznie poprawi rentowność w czasie!
 
Podsumowując: Mapowanie procesów biznesowych jest nieocenionym narzędziem do poprawy wydajności, standaryzacji procesów, identyfikacji niesprawności w firmie zanim staną się one poważnymi problemami, usprawnienia komunikacji między działami i obniżenia ogólnych kosztów związanych z działalnością organizacji – a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu klientom doskonałej jakości produktów i usług! Dzięki prawidłowemu wykorzystaniu tego potężnego narzędzia firmy mogą zwiększyć swoje zyski, jednocześnie zapewniając wysoki poziom zadowolenia klientów – dzięki czemu mapowanie procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych dostępnych obecnie narzędzi!
 
Wiele organizacji mówi o chęci doskonalenia, ale niewiele z nich wie, jak to zrealizować.
Mapowanie procesów biznesowych jest narzędziem, które może pomóc Państwu w podjęciu pierwszych kroków w kierunku trwałego wzrostu.
Zachęcam do poszerzenia wiedzy o mapowaniu procesów biznesowych
 
Więcej szczegółów tutaj:
Share