Podstawy Lean Manufacturing14 września 2022by PrimLeanCo to jest Diagram Ishikawy?

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2022/09/PROBLEM-SOLVING_2.png

Diagram Ishikawy – często znany jako Rybia Ość  lub Fishbone lub  to narzędzie analizy przyczyn źródłowych problemu w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł tego problemu.
To problem jest głową ryby! (Ryba psuje się od głowy)

Diagram Ishikawy powszechnie stosowane w wielu metodach Problem Solving.
Obszary, w których mogła zaistnieć przyczyna źródłowa są pogrupowane w główne kategorie np. 5M+E. To są ości ryby.

Dla wyjaśnienia  rozszerzę pojęcie 5M+E. To 6 obszarów w których najczęściej generowane są powody problemów:

  1. Man – Człowiek
  2. Machine –  Maszyny, sprzęt, urządzenia
  3. Method – Metody pracy, procedury, instrukcje
  4. Material – Materiały, surowce jakich używamy do pracy (produkcji) i w usługach
  5. Management –  Zarządzanie
  6. Enviromental –  Środowisko w jakim realizowany jest proces.

W nich potencjalne przyczyny źródłowe tworzą mniejsze ości.

Fishbone – metoda  wykorzystywana w celu ułatwienia przeprowadzenia burzy mózgów i zbierania wyników w ustrukturyzowany sposób.

Należy sobie odpowiedzieć w których z wymienionych wyżej obszarów mogło dojść do zaistnienia sytuacji w której mógł pojawić się błąd np.

  • Method- Metoda – nieprawidłowa instrukcja wykonywania operacji montażu lub np. nieprawidłowa instrukcja wprowadzenia nowego klienta do systemu.
  • Machine – Maszyna – awaria maszyny, nieprawidłowa prędkość maszyny, zużyte noże itd.
  • Man –  Człowiek – operator nie przeszedł przeszkolenia w zakresie obsług maszyny.

Pamiętajmy to są prawdopodobne przyczyny powstania problemu.

Znalezienie odpowiednich przyczyn źródłowych w rzeczywistości jest następnie często kontynuowane za pomocą metody 5-dlaczego lub 5W2H. Rybia ość to element problem solving, który pozwala zbudować listę potencjalnych przyczyn i uchwycić ich wzajemne powiązania.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo wykonać rybią ość zajrzyj do kursu online PROBLEM SOLVING.

link tutaj:
https://primlean.pl/problem-solving