Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW.

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przedstawienie skutecznego procesu angażowania i motywowania pracowników, integrującego indywidualne potrzeby i cele biznesowe organizacji.

Szkolenie menedżerskie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija i kształtuje umiejętności motywowania pracowników.  Umożliwia poznanie czynników angażujących i motywujących ludzi do pracy oraz praktycznego zastosowania ich w codziennej pracy operacyjnej. Pozwala na nabycie umiejętności coachingowego budowania postawy proaktywnej, będącej znaczącym elementem automotywacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dostarczenie unikatowej wiedzy z zakresu motywacji i motywowania pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników.
 • Poznanie narzędzi diagnozujących ograniczające przekonania i stereotypy pracownika.
 • Wskazanie uczestnikom korzyści wynikających z zapewnienia pracownikom jak najwięcej informacji zwrotnej i coachingu.
 • Wypracowanie dobrych praktyk motywowania i budowania zaangażowania pracowników wspierających wdrożenie ich w życie przez menedżerów.


DLA KOGO SZKOLENIE:

Na szkolenie zapraszamy kadrę zarządzająca i kierowniczą.


KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Zapewnienie menedżerom skutecznych narzędzi pomagających w prowadzeniu bardziej efektywnych działań na rzecz budowania zaangażowania pracowników.
 • Zwiększenie potencjału firmy poprzez lepiej zmotywowanych i zaangażowanych pracowników.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zajęcia nastawione na realizację celu szkolenia, gdzie 80% to ćwiczenia.
 • Najlepsze praktyki z obszaru motywowania i budowania zaangażowania pracowników.
 • Poznanie skutecznych narzędzi coachingowych.
 • Przećwiczenie rozmów motywujących i wspierających zaangażowanie pracownika.
 • Nabycie umiejętności docierania do potrzeb pracownika i wypracowanie z nim ścieżki rozwoju.
 • Narzędzia i kwestionariusz do wdrożenia od razu w życie.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio, podsumowania w formie mapy myśli.


PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1: Wprowadzenie w scenariusz szkolenia.

 • Nasza automotywacja i jej wpływ na pracę i życie.
 • Motywacja wewnętrzna i jej źródła.
 • Korzyści z motywacji wewnętrznej.
 • Co mnie motywuje a co demotywuje?
 • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.

MODUŁ 2: Motywowanie.

 • Znaczenie motywacji w rozwoju pracownika.
 • 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co najlepsze.
 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, czego się od nich oczekuje?
 • Czynniki zadowolenia i niezadowolenia wg. Herzberga.
 • Rola motywacji pozafinansowej i jej formy.
 • Co motywuje pracownika – czy znasz jego potrzeby?
 • Narzędzia motywowania – pochwała, rozmowa korygująca, nagana.

MODUŁ 3: Wprowadzanie zmiany w postawie pracownika.

 • Różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego.
 • Dwie strony, cztery rodzaje oczekiwań.
 • Przekonania i stereotypy wpływające na postawę pracownika.
 • Pracownik pod presją – strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Zasady i reguły wspierające pożądaną postawę.

MODUŁ 4: Budowanie kultury regularnej informacji zwrotnej i coachingu w celu zwiększenia zaangażowania pracowników.

 • Sześć obszarów braku zaangażowania.
 • Kluczowe zachowania kadry kierowniczej w procesie budowy zaangażowania.
 • Badanie zaangażowania pracownika – narzędzia.
 • Techniki budowania zaangażowania.
 • Docenianie pracownika.
 • Odbieranie informacji.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Pięciostopniowy proces coachingowi.


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

 • Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!