Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE 5S. Skuteczne wdrożenie systemu 5S w firmie produkcyjnej.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe.

Pozwól, że zadam Ci być może jedne z najważniejszych pytań, które ZADECYDUJĄ o przyszłości Twojego biznesu.

Czy dobrze by było mieć…

 • Zaangażowanych pracowników, którzy dbają o swoje stanowiska pracy.
 • Krótsze czasy realizacji zamówienia.
 • Krótsze czasy przestoju i napraw maszyn.
 • Lepszą organizację przekazywania zmian i krótsze czasy rozruchów (maszyn, stanowisk, linii).
 • Krótsze czasy przezbrojeń.
 • Zredukowany zbędny czas poszukiwania narzędzi i wyposażenia.
 • Wysokiej jakości i dobrze zorganizowane środowisko pracy.


Czy chciałbyś ułatwić sobie pracę, zaoszczędzić czas, ochronić  reputację firmy w oczach klientów i zdobyć wartościową i pomocną wiedzę?

A może potrzebujesz klucza do bezpiecznej , wydajnej i wysokojakościowej produkcji?

 • Przecież wiesz, że firmy ponoszą ogromne koszty z tytułu reklamacji, wypadków przy pracy czy też zleceń niezrealizowanych w terminie obiecanym klientowi.
 • Często przyczyną tej sytuacji jest źle zorganizowane, pełne strat środowisko, w którym realizowane są procesy.

Sztuką to zmienić, wybrać właściwe metody i narzędzia.

Sztuką jest przygotować i zaangażować pracowników tak, aby wspólnie wdrożyć, utrzymywać i doskonalić wypracowane rozwiązania.

I WŁAŚNIE TEGO NAUCZYSZ SIĘ PODCZAS NASZEGO SZKOLENIA 5S.

 

„Jeżeli uda ci się wprowadzić zasady 5S, uda ci się wszystko. Firma, która dobrze radzi sobie z 5S, poradzi sobie także z innymi praktykami. Firma, która nie potrafi wprowadzić u siebie zasad 5S, nie będzie umiała wykonać innych zadań, których wymaga się od konkurencyjnej firmy.”

Takashi Osada„The 5S’s: Five keys to Total Quality Environment”

Szkolenie SKUTECZNE WDROŻENIE SYSTEMU 5S W FIRMIE PRODUKCYJNEJ stawia sobie za cel przekazanie wiedzy uczestnikom na temat zasad wdrożenia i utrzymania systemu 5S w organizacji.

5S to organizacja miejsca pracy, by było ergonomiczne (wygodne, dostosowane do użytkownika a praca odbywała się minimalnym nakładem sił), bezpieczne i wydajne.

5S to filozofia zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną organizację miejsca pracy aby ułatwić identyfikację i eliminację marnotrawstwa bazując na pomysłach pracowników.

ebook 5S

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Zorganizowanie miejsca pracy silnie wpływa na osiągnięcie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa, tak jak produktywność i jakość pracy.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach objętych 5S.
 • Zwiększenie przejrzystości środowiska pracy.
 • Zwiększenie prestiżu organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Praktyczne podejście do aspektów wdrożenia 5S.
 • Pokazujemy jak wykonać skan miejsca pracy, przeprowadzić jego analizę za pomocą diagramu strzałkowego i przygotować nowy layout stanowiska.
 • Dostarczamy najlepsze praktyki z wdrożeń 5S.
 • Jak uczyć pracowników i jak zbudować kulturę organizacyjna skierowaną na ciągłe doskonalenie.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

MODUŁ 1: Wprowadzenie w tematykę zajęć, Podstawy LEAN MANUFACTURING:

Co to jest LEAN MANUFACTURING i skąd się wziął?

Rodzaje strat w procesach wg LEAN MANUFACTURING.

Rodzaje przepływów w procesie i ich zastosowanie.


MODUŁ 2: Przygotowanie do wdrożenia systemu 5S:

Czy 5S jest konieczne w organizacji?

Opór przed wdrożeniem 5S i jak sobie z nim radzić. Rzecz o angażowaniu pracowników i kadry kierowniczej.

Korzyści płynące z posiadania 5S.

Filary systemu 5S – omówienie składowych systemu.

5S na produkcji – na co zwrócić uwagę i od czego zacząć?

5S w magazynie – na co zwrócić uwagę i od czego zacząć?

5S w biurze – na co zwrócić uwagę i od czego zacząć?

Stworzenie planu audytów, systemu oceny poziomu wdrożenia 5S.

Jak szkolić pracowników z 5S – nauka w praktyce.

Ciągłe doskonalenie systemu 5S – Stworzenie systemu sugestii pracowniczych, w którym pracownicy mogliby dzielić się swoimi pomysłami.

Księga standardu 5S.


MODUŁ 3: Wdrożenie krok po kroku – ćwiczenia na hali produkcyjnej.

Definicja obszaru docelowego wraz z listą jego celów i funkcji.

Mapa obszaru oraz schemat strzałkowy.

Diagnostyczna lista kontrolna.

Zdjęcia obszaru docelowego stan obecny.

Przedstawienie analizy miejsca pracy.

Opracowanie harmonogramu prac dla obszaru pilotażowego.


MODUŁ 4: Utrzymanie i doskonalenie.

System audytów systemu 5S.

System sugestii pracowniczych.

Audyty Kamishibay.

Proces certyfikacji systemu 5S.

 

industrial building interior

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA 5S.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE – KOMPENDIUM WIEDZY O SYSTEMIE 5S. FORMATKI GOTOWE DO WDROŻENIA W TWOJEJ FIRMIE.

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.