Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE PODSTAWY LEAN MANUFACTURING: 2 dni szkoleniowe

Współczesne uwarunkowania globalnej gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe podnoszenie poziomu ich konkurencyjności.Bez tego nie są one w stanie przetrwać i rozwijać się we współczesnym otoczeniu.

W wyniku tych procesów, zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania, powstają nowe metody bądź koncepcje, mające dopomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wymaganiom. Praktyka weryfikuje ich użyteczność, a te wiodące szybko znajdują zwolenników i stają się popularne na całym świecie. Do jednej z bardziej znanych i uznanych należy Lean Manufacturing.


Na szkoleniu LEAN MANUFACTURING BASIC zapoznajemy uczestników z systemem szczupłego wytwarzania.

Szkolenie oparte jest na przykładach wdrożenia Lean Manufacturing w zakładach produkcyjnych wraz z prezentacją narzędzi i ścieżką wdrożenia.


Lean Manufacturing koncentruje się na rozwijaniu pracowników na wszystkich szczeblach organizacji i doskonaleniu procesów . Właściwie wdrażając Lean można sprawnie podnieść efektywność organizacji. Lean Manufacturing sprawdza się w każdej firmie bez względu na jej wielkość i charakter produkcji.

CELEM SZKOLENIA JEST:

 Praktyczne podejście do aspektów transformacji Lean.

 Zrozumienie podstaw Lean Manufacturing.

 Poznanie istoty kultury ciągłego doskonalenia.

 Poznanie najważniejszych metod Lean Manufacturing i zdobycie przekonania o ich skuteczności.

► Rozwój kompetencji stosowania metodologii LEAN w wyszukiwaniu strat i umiejętności praktycznego ich redukowania.

CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.

 Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.

► Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.

► Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.

 Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

PROGRAM SZKOLENIA  PODSTAWY LEAN MANUFACTURING:

MODUŁ 1: WPROWADZENIE DO LEAN.

► Zasady szczupłego produkowania.

► Kultura organizacyjna – jak jest a jak być… KAIZEN

► Zasady transformacji Lean – w jaki sposób zaangażować pracowników.

► 7 rodzajów strat / Strumień wartości.

► Zasada 3M – Muda/ Mura / Muri.

► Ćwiczenie Gemba walk – identyfikacja strat w procesach

► Wartość dodana.

► Czas cyklu/czas taktu/Lead time.

Rodzaje przepływów w procesach i sposoby ich balansowania.

MODUŁ 2: LEAN NARZĘDZIA I TECHNIKI.

► KPI – kluczowe wskaźniki efektywności.

► VSM – mapowanie strumienia wartości w procesie.

► System 5S/ Standaryzacja/Visual Management – organizacja miejsca pracy, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać?

► PUSH-PULL-JiT

► TPM – całkowite utrzymanie efektywności maszyn i urządzeń.

► SMED – szybkie przezbrojenia.

► ERROR PROOFING „Poka Yoke” – zapobieganie błędom.

► Posumowanie szkolenia.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

► Kompendium wiedzy z zakresu realizacji LEAN MANUFACTURING.

► Gotowe formularze Excel, które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

► KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

METODY PRACY:

► Podczas warsztatów wykorzystujemy wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, studium przypadku i analizę, wyciąganie wniosków.

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIU!