fbpx
Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE PODSTAWY LEAN MANUFACTURING: 2 dni szkoleniowe

Współczesne uwarunkowania globalnej gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe podnoszenie poziomu ich konkurencyjności.Bez tego nie są one w stanie przetrwać i rozwijać się we współczesnym otoczeniu.

W wyniku tych procesów, zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania, powstają nowe metody bądź koncepcje, mające dopomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wymaganiom. Praktyka weryfikuje ich użyteczność, a te wiodące szybko znajdują zwolenników i stają się popularne na całym świecie. Do jednej z bardziej znanych i uznanych należy Lean Manufacturing.


Na szkoleniu LEAN MANUFACTURING BASIC zapoznajemy uczestników z systemem szczupłego wytwarzania.

Szkolenie oparte jest na przykładach wdrożenia Lean Manufacturing w zakładach produkcyjnych wraz z prezentacją narzędzi i ścieżką wdrożenia.


Lean Manufacturing koncentruje się na rozwijaniu pracowników na wszystkich szczeblach organizacji i doskonaleniu procesów . Właściwie wdrażając Lean można sprawnie podnieść efektywność organizacji. Lean Manufacturing sprawdza się w każdej firmie bez względu na jej wielkość i charakter produkcji.

CELEM SZKOLENIA JEST:

 Praktyczne podejście do aspektów transformacji Lean.

 Zrozumienie podstaw Lean Manufacturing.

 Poznanie istoty kultury ciągłego doskonalenia.

 Poznanie najważniejszych metod Lean Manufacturing i zdobycie przekonania o ich skuteczności.

► Rozwój kompetencji stosowania metodologii LEAN w wyszukiwaniu strat i umiejętności praktycznego ich redukowania.

CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.

 Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.

► Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.

► Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.

 Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

PROGRAM SZKOLENIA  PODSTAWY LEAN MANUFACTURING:

MODUŁ 1: WPROWADZENIE DO LEAN.

► Zasady szczupłego produkowania.

► Kultura organizacyjna – jak jest a jak być… KAIZEN

► Zasady transformacji Lean – w jaki sposób zaangażować pracowników.

► 7 rodzajów strat / Strumień wartości.

► Zasada 3M – Muda/ Mura / Muri.

► Ćwiczenie Gemba walk – identyfikacja strat w procesach

► Wartość dodana.

► Czas cyklu/czas taktu/Lead time.

Rodzaje przepływów w procesach i sposoby ich balansowania.

MODUŁ 2: LEAN NARZĘDZIA I TECHNIKI.

► KPI – kluczowe wskaźniki efektywności.

► VSM – mapowanie strumienia wartości w procesie.

► System 5S/ Standaryzacja/Visual Management – organizacja miejsca pracy, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać?

► PUSH-PULL-JiT

► TPM – całkowite utrzymanie efektywności maszyn i urządzeń.

► SMED – szybkie przezbrojenia.

► ERROR PROOFING „Poka Yoke” – zapobieganie błędom.

► Posumowanie szkolenia.

Szukasz sposobu na poprawę wydajności pracy w firmie produkcyjnej? Praktyczne szkolenia Lean Manufacturing, które proponuje firma PrimLean w całej Polsce, oparte są na realnych przykładach wdrożenia zasad Lean w przedsiębiorstwach. Podstawy Lean Management, poznane w trakcie warsztatów Lean, pozwolą skutecznie wdrożyć metody Lean także w Twojej firmie.

Kompleksowe szkolenia Lean Manufacturing

Traktujące o zasadach Lean Management szkolenia sprawdzą się zarówno w niedużych przedsiębiorstwach, jak i tych działających na skalę międzynarodową. Celem szkolenia Lean Management w praktyce jest rozwój pracowników każdego szczebla i zapoznanie ich z podstawowymi zasadami “szczupłego zarządzania”. Uczestnicy poznają narzędzia Lean i zasady transformacji, a także poszczególne metody działania składające się na zarządzanie Lean, takie jak mapowanie strumienia wartości (VSM) czy metodę 5S.

Lean Management – 2-dniowe, praktyczne warsztaty w PrimLean

Wdrożenie Lean management w firmie nie należy do prostych zadań, ale przynosi szereg korzyści. Szkolenia Lean Manufacturing nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, dlatego obejmują:

 • wykłady,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • symulacje,
 • dyskusje moderowane,
 • studium przypadku i analizę oraz wyciąganie wniosków.

W ciągu 30 dni od szkolenia zapraszamy do kontaktu – rozwiejemy wszelkie wątpliwości, udzielamy wskazówek i porad. Każdy uczestnik szkolenia Lean Manufacturing otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

Dlaczego warto postawić na warsztaty Lean?

Jakie korzyści wiążą się z inwestycją w szkolenie wyjaśniające podstawy Lean Management? Przede wszystkim:

 • ograniczenie kosztów produkcji,
 • wzrost wydajności zespołu,
 • poprawa jakości obsługi Klienta,
 • ograniczenie marnotrawstwa i błędów,
 • wzrost konkurencyjności firmy,
 • poprawa komunikacji i szybsze podejmowanie decyzji.

Zainwestuj w szkolenia Lean w PrimLean!  Zapraszamy do kontaktu firmy z całej Polski, w tym m.in. z Poznania, Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Białegostoku, Olsztyna, Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i Łodzi, którym proponujemy wdrożenia Lean, szkolenia menedżerskie i szkolenia Lean Manufacturing.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

► Kompendium wiedzy z zakresu realizacji LEAN MANUFACTURING.

► Gotowe formularze Excel, które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

► KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

METODY PRACY:

► Podczas warsztatów wykorzystujemy wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, studium przypadku i analizę, wyciąganie wniosków.

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIU!