Blog Layouts

AllBez kategoriiBusinessCase StudyCoachingConsultingPodcast Zwinny BiznesPodstawy Lean Manufacturing
6 korzyści z mapowania procesów biznesowych.
17 grudnia 2022by PrimLean
6 korzyści z mapowania procesów biznesowych.
Mapowanie procesów biznesowych to narzędzie do analizy procesów zaprojektowane w celu skrócenia czasu przejścia i realizacji procesów. Służy do mapowania przepływów materiałów i informacji w systemie przedsiębiorstwa, zapewniając dokładny zapis kroków podjętych w produkcji produktu lub usługi dla klienta. Zapis ten ma postać „mapy procesu”, która szczegółowo przedstawia zarówno przepływ materiałów, jak i informacji. Jakie są konkretne...
Dlaczego zdecydowałem się napisać książkę o mapowaniu procesów biznesowych?
8 grudnia 2022by PrimLean
Dlaczego zdecydowałem się napisać książkę o mapowaniu procesów biznesowych?
Dlaczego zdecydowałem się napisać książkę o mapowaniu procesów? Ponieważ moim zdaniem brakuje praktycznej pozycji wydawniczej poruszającej kompleksowo temat doskonalenia organizacji z wykorzystaniem mapowania procesów biznesowych. W biznesie istotne jest, aby mieć jasne i zwięzłe zrozumienie tego, jak działa Twoja #firma. Pozwala to na podejmowanie właściwych decyzji, które mogą pomóc w lepszym jej funkcjonowaniu. #Mapowanie procesów biznesowych jest...
Proces biznesowy i kapitał ludzki. Dwa pierwiastki w każdej firmie.
3 grudnia 2022by PrimLean
Proces biznesowy i kapitał ludzki. Dwa pierwiastki w każdej firmie.
„W każdej firmie płyną dwa strumienie wartości: strumień wartości produktu/usługi i strumień wartości kapitału ludzkiego. Stanowią one swoiste DNA firmy.” To cytat z jednej z mądrych książek o Lean. Mówić inaczej proces biznesowy i kapitał ludzki to Jing i Jang. Ich rozwój należy utrzymywać w równowadze. Warto zadać sobie pytania:Jak oba te pierwiastki rozwijać?Jak definiować i...