PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA

PROJEKTOWANIE OPTYMALIZACJA

Ten etap to mówiąc wprost wykorzystywanie wiedzy pozyskanej w procesie audytu i analiz. Projektujemy na nowo procesy i optymalizujemy sposób, w jaki obecnie działają. Nie pozostawiamy miejsca na czynności, które powodują jakiekolwiek nieefektywności. Pracujemy nad czterema obszarami: