Optymalizacja procesów produkcyjnych. Dlaczego niektóre firmy produkcyjne radzą sobie lepiej ze spadkiem przychodów: Lean Manufacturing

Dostosowanie organizacji do zmiennych warunków rynkowych jest wyzwaniem niezwykle trudnym i pracochłonnym. Zmieniając organizację zmieniamy również  procesy w niej zachodzące.

Celem organizacji jest eliminacja strat i optymalizacja kosztowa a dostarczane wyroby wolne od wad i zgodne z wymaganiami naszych klientów. Lean Manufacturing jest w tym bardzo pomocny.

Jedną z bardziej skutecznych dróg prowadzących wprost do tego celu jest wykorzystanie powstałych w Toyocie metod szczupłej produkcji i zarządzania organizacją nazwanych przez Amerykanów Lean Manufacturing.

Dzisiaj narzędzia Lean stosuje się z sukcesami w wielu branżach, gdzie doskonale się zadomowiły i pozwoliły dobre firmy przekształcić w wielkie.

Optymalizacja procesu produkcji to usystematyzowany, przemyślany i długofalowy proces.

Jeśli go nie  będzie  w firmie nadal będziemy skupiać się na gaszeniu pożarów a nie na doskonaleniu. Lean daje ogromne możliwości – dzięki niemu firmy w krótkim czasie redukują koszty funkcjonowania  o 18% do 30% i dostarczają oczekiwaną przez klientów wartość w kilkukrotnie krótszym czasie krótszym czasie. Takie rezultaty osiągam w prowadzonych projektach optymalizacyjnych.

Lean Management doskonale zdaje egzamin w każdej organizacji, która chce się doskonalić tak, aby wyprzedzić konkurencję i sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Wielkość firmy nie ma znaczenia, co więcej z naszego doświadczenia wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa szybciej odnoszą sukcesy na polu doskonalenia procesów, ponieważ zmiana Lean zachodzi u nich po prostu szybciej.

Skuteczne wdrożenie Lean Manufacturing nie zaczyna się i nie kończy na implementacji narzędzi.

Fundamentem zmiany jest stworzenie kultury Lean – kultury ciągłego doskonalenia organizacji, kadry  i procesów w niej zachodzących. Wykorzystanie potencjału drzemiącego w pracownikach wszystkich szczebli pozwala dynamicznie rozwijać organizację.  Ważnym aspektem transformacji Lean jest również dalekosiężna wizja przedsiębiorstwa i współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi. Tylko zrównoważony rozwój we wszystkich wymienionych obszarach jest gwarancją skutecznego wdrożenia Lean w organizacji i wzrostu wartości dodanej.

Najlepsi  wiedzą, że muszą zawsze być krok do przodu przed konkurencją, a oznacza to ciągłe poszukiwanie nowych technik i narzędzi wygrywania.

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem Lean Management i Lean Manufacturing.

 

Pytania? Zadzwoń lub napisz:

 

DOSTARCZAMY MOŻLIWOŚCI DLA OSZCZĘDNOŚCI!