Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie Zarządzanie zmianą w organizacji: 2 dni szkoleniowe.

Korzyści z SPRAWNEGO zarządzania zmianą w organizacji:

Celem ogólnym szkolenia jest dostarczenie uczestnikom  bazowej wiedzy o procesie wprowadzania zmian oraz  pokazanie, że idea zmiany to przemyślany, ciągły i trwały proces.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

 1. Wprowadzenie w specyfikę zarządzania zmianą w organizacji.
 2. Jak zabrać się za zmianę. Matematyczne podejście do zmiany.
 3. Kultura organizacyjna a zmiana w organizacji.
 4. Bariery w procesie zmiany.
 5. Etapy zarządzania zmianą – przygotowanie i realizacja.
 6. Komunikacja na poszczególnych etapach wprowadzania zmian.
 7. Psychologiczne aspekty procesu zmiany – człowiek w procesie zmiany.
 8. Opór wobec zmiany i przyczyny jego powstawania.
 9. Sposoby przełamywania, ograniczania i eliminowania oporu.
 10. Role w procesie wdrażania zmian.
 11. Zaufanie .

CELE EDUKACYJNE I WYKAZ UZYSKANYCH KOMPETENCJI:

W OBSZARZE WIEDZY:

 • Zrozumienie procesu zmian w organizacji.
 • Nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian.
 • Zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju).
 • Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom procesu zmian.

W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI (UCZENIE SIĘ BEHAWIORALNE):

 • Umiejętność przeprowadzenia w świadomy i profesjonalny sposób swojego zespołu, działu, dowolnego obszaru przez proces zmian.
 • Ulepszenie umiejętności zarządzania sobą lub swoimi pracownikami w procesie zmian.
 • Umiejętności łatwego i skutecznego pozyskiwania potrzebnych informacjom.
 • Umiejętność wspierania pracowników w procesie zmian.
 • Umiejętność rozpoznania podejścia do zmian.

W OBSZARZE POSTAW:

 • Uczestnicy będą bardziej zmotywowani i kompetentni do procesu wspierania zmian.
 • Wzrost stopnia utożsamiania się z firmą lojalność wobec niej.
 • Zintegrowanie uczestników , lepsza komunikacja i współpraca.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy + manuale z zakresu zarządzania zmianą w organizacji, które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymagań firmy.

 

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu zarządzanie zmianą w organizacji do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.