Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie Lean Manufacturing. Metodyka RCCA + One Point Lesson. Rozwiązywanie problemów.

Warsztaty: „Rozwiązywanie problemów. Metodyka RCCA + one point lesson. Analiza przyczyn źródłowych występowania problemów i sposoby standaryzacji rozwiązań. Dzielenie się dobrymi praktykami.”
Czas Trwania: 1dzień – 8 godzin

Cele i założenia:
Metodyka RCCA (Root Cause and Corrective Actions) pozwala na usystematyzowane podejście do identyfikacji prawdziwych przyczyn powstawania problemów, w konsekwencji ich eliminacji i zapobiegania występowania w przyszłości. Dzięki niej działasz na przyczyny a nie na skutki problemów (zapobieganie lepsze niż leczenie). Dodatkowo dzięki One Point Lesson (Krótka lekcja) dobre praktyki mogą być rozpowszechniane pośród wszystkich pracowników i dzięki temu można uzyskać efekt samo-uczącej się organizacji. Budowana jest baza rozwiązań i dzięki niej łatwiej reagować na nowo powstające problemy.
Wartości dla uczestników:

 • Umiejętności ustalania prawdziwej przyczyny powstania problemu
 • Identyfikowanie i wdrażanie działań naprawczych
 • Ocena skuteczności wprowadzonych działań naprawczych
 • Zapobieganie nawrotom problemów
 • Standaryzacja dzielenia się dobrymi praktykami z wykorzystaniem One point lesson

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za analizę przyczyn problemów powstających w organizacji zarówno w obszarach produkcyjnych jak i administracyjnych.

Zagadnienia programowe:
MODUŁ 1: RCCA (Root Cause and Corrective Action) Analiza przyczyn źródłowych występowania problemów
Narzędzia identyfikacji kluczowych problemów i ich przyczyn występowania:

 • wykres Pareto – identyfikacja kluczowych problemów
 • diagram Ishikawy (wykres rybiej ości, wykres przyczynowo skutkowy) – identyfikacja wszystkich potencjalnych przyczyn występowania problemu
 • metoda pięciu pytań dlaczego (5Why) – identyfikacja przyczyny źródłowej (pierwotnej) występowania problemu
 • Burza mózgów – definiowanie rozwiązań dla zdefiniowanych przyczyn źródłowych

MODUŁ 2:Sposoby standaryzacji rozwiązań – Dzielenie się dobrymi praktykami (One Point Lesson – OPL)

 • One Point Lesson (“Krótka Lekcja”) jako narzędzie standaryzacji i dzielenia się dobrymi praktykami
 • One Point Lesson jako kluczowe narzędzie podsumowujące proces analizy przyczyn źródłowych i definiowania planu naprawczego
 • Struktura i forma OPL (w jaki sposób przygotować  dokument krótkiej lekcji)

Metody:

 • Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczą praktyczne zastosowanie narzędzi RCCA i OPL. Przechodząc praktyczne ćwiczenia wypracujemy metodologię, która może być używana w całej organizacji.
 • Uczestnicy programu otrzymują komplet użytecznych materiałów i narzędzi wdrożeniowych.