Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: ZARZĄDZANIE LUDŹMI W PROCESIE ZMIANY.

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.


CELE SZKOLENIA:

Odpowiedzialność za efekt wprowadzanych zmian i przeprowadzenia przez nie ludzi spoczywa na menedżerach. Celem szkolenia jest skuteczne przygotowanie menedżerów do zarządzania zmianą oraz wzrost zrozumienia psychologicznych aspektów zmiany.

Szkolenie ukierunkowane jest na poznanie mechanizmów społecznych i ludzkich związanych z reakcją na zmiany. Uczestnicy poznają zasady i metody wprowadzania zmian w organizacji.  Dowiedzą się jak zarządzać informacją podczas wprowadzania zmian, jak się komunikować i wspierać pracowników w zmianie. Zdobędą umiejętność zarządzania sytuacjami w procesie zmian. Rozwiną umiejętności angażowania ludzi i zespołu.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Przygotowanie menedżerów do skutecznego wprowadzania zamian i zarządzania zmianą oraz przewodzenia ludziom w procesie zmiany.
 • Wyposażenie menedżerów w narzędzia, które pozwolą im dopasować działania do poszczególnych etapów zmian, reakcji na zmianę i realizować wyznaczone cele.
 • Poznanie zasad właściwej komunikacji w zmianie.
 • Wypracowanie dobrych praktyk wspierania pracowników i zmniejszania oporu wobec zmiany.


DLA KOGO SZKOLENIE
:

 • Menedżerowie wyższego i średniego szczebla.
 • Właściciele firm.


KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
:

 • Zwiększenie skuteczności menedżerów w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi podczas wprowadzania zmian.
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji w trakcie wprowadzania zmian.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Zajęcia nastawione na realizację celu, gdzie 70% to ćwiczenia.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności menedżerów zmiany.
 • Poznanie reakcji, które ujawniają się podczas wprowadzania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, które wspierają proces zmiany.
 • Najlepsze praktyki z zarządzania ludźmi w procesie zmiany.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, studium przypadku, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio lub audio-video, podsumowania w formie mapy myśli, zadania wdrożeniowe oraz sesje tele-coachingowe wspierające nowe umiejętności.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Psychologia zmiany i rola menedżera.
 • Potrzeba wprowadzania zmian.
 • Dlaczego wprowadzanie zmian jest tak trudne?
 • JA w procesie zmiany – zrozumienie siebie, poznanie swoich reakcji.
 • Rola menedżera w procesie zmian.
 1. Sposoby wprowadzania zmian i komunikacja w zmianie.
 • Jakich błędów należy unikać podczas wprowadzania zmiany?
 • Przygotuj plan wdrożenia zmiany.
 • Komunikacja w zmianie kluczem do sukcesu.
 • Struktury umożliwiające wprowadzanie zmiany.
 1. Systemy społeczne i reakcje na zamiany.
 • Reakcja na zamianę i jej etapy.
 • Jak radzić sobie z oporem wobec zmiany.
 • Kim jest agent zmiany?
 • Różne podejścia do zmiany.
 • Formy oporu na zmianę.
 • Co może zrobić menedżer, aby zminimalizować negatywne aspekty zmiany dla ludzi?
 • Zaangażowanie i wpływ pracowników na ugruntowanie zmiany.
 1. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Jak zwracać uwagę na stronę emocjonalną?
 • Poznaj swój stres i nad nim panuj.
 1. Podsumowanie szkolenia i przydzielenie zadań wdrożeniowych.


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

 • Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

 

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!