Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: ZARZĄDZANIE LUDŹMI W PROCESACH PRODUKCJI.

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.


CELE SZKOLENIA:

Współczesne życie pełne jest dynamiki i nowych wyzwań, które stawia nam rynek i organizacja. Menedżer pełni bardzo ważną rolę. Ma bezpośredni wpływ na rozwój pracownika i firmy. Atmosfera, którą tworzy, jego podejście do zarządzania to kluczowe aspekty sukcesu.

Szkolenie jest zaproszeniem do retrospekcji swoich umiejętności oraz podejścia do zarządzania i stać się skutecznym, profesjonalnym menedżerem.

Szkolenie przygotowuje menedżera do realizacji złożonych celów i oczekiwań organizacji. Dostarcza wiedzę i pozwala przećwiczyć kluczowe schematy i techniki ukierunkowane na skuteczne zarządzanie ludźmi i osiąganie zamierzonych rezultatów.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Podniesienie umiejętności zarządzania i wpływania na efektywność ludzi i zespołu.
 • Doskonalenie warsztatu menedżera w wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań, monitorowaniu, rozliczaniu i udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Wsparcie menedżera w osiągnięciu sukcesu zawodowego.


DLA KOGO SZKOLENIE:

Na szkolenie zapraszamy kadrę zarządzająca i kierowniczą wyższego i średniego szczebla.


KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Zwiększenie skuteczności menedżera w zarządzaniu ludźmi i zespołami zadaniowymi.
 • Wyposażenie menedżerów w praktyczną wiedzę i narzędzia wspierające kształtowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na rozwój i osiąganie wyników.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zajęcia nastawione na realizację celu szkolenia, gdzie 80% to ćwiczenia.
 • Najlepsze praktyki z obszaru zarządzania ludźmi.
 • Zdobycie konkretnej wiedzy przydatnej w kierowaniu ludźmi.
 • Poznanie prostych i skutecznych narzędzi do delegowania zadań i ich rozliczania.
 • Przećwiczenie schematów i technik związanych z udzielaniem konstruktywnej informacji zwrotnej w różnych sytuacjach.
 • Przydatne schematy i modele do wykorzystania w codziennej pracy.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio, podsumowania w formie mapy myśli.


PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1: Wprowadzenie w scenariusz szkolenia.

Rola menedżera:

 • O co chodzi w zarządzaniu i co robi menedżer?
 • Rola menedżera wobec firmy, zespołu i pracownika.
 • Autorytet i jego z znaczenie.
 • Czy władza wystarcza do zarządzania?
 • W co musi być wyposażony menedżer, by zarządzać skutecznie?
 • Style zarządzania.

 

MODUŁ 2: Analiza swoich zasobów i umiejętności.

 • Samoocena.
 • Z czym sobie dobrze radzę, a gdzie potrzebuję wsparcia?
 • Analiza mocnych i słabych stron oraz ich wpływu na pracę.
 • Największe błędy menedżera.
 • Wnioski i wyznaczenie obszarów do wzmocnienia.

 

MODUŁ 3: Komunikacja w procesie zarządzania produkcją

 • Odpowiedzialność w komunikacji.
 • Rola komunikacji i mój zakres wpływu.
 • Komunikacja pionowa i pozioma.
 • Formy komunikacji, ich dobór i skuteczność.
 • Blokery komunikacyjne i ich wpływ na skuteczność porozumienia się.
 • Intencje w komunikacji.
 • Techniki dobrej komunikacji – reaktywne słuchanie.
 • Asertywność jako świadoma komunikacja.

 

MODUŁ 4: Narzędzia w ręku menedżera.

 • Powody, dla których ludzie nie robią tego, czego się od nich oczekuje.
 • Na ile znasz swoich pracowników?
 • Motywowanie pracowników – udzielanie rozwojowej i motywującej informacji zwrotnej.
 • Określanie reguł współpracy i stawianie granic.
 • Organizacja pracy.
 • Wyznaczanie i komunikowanie celów.
 • Delegowanie.
 • Monitorowanie – kontrola i reakcja.
 • Rozliczanie z zadań.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Prowadzenie efektywnych zebrań.
 • Wypracowanie dobrych praktyk.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA: Q&A


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

 • Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!