Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: WSPÓŁPRACA ZESPOŁU.

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.


CELE SZKOLENIA:

Praca zespołowa jest podstawą działania i to od niej w dużej mierze zależy sukces organizacji. Sprawnie funkcjonujące zespoły są kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy. W związku z tym umiejętność współpracy jest podstawą skutecznego realizowania zadań i osiągania celów.

Szkolenie jest zaproszeniem do retrospekcji zasad współpracy oraz komunikacji międzywydziałowej. Skuteczna komunikacja jest fundamentem do efektywnego współdziałania i podążania zgodnie z wypracowaną strategią organizacji.

Podczas szkolenia zajmujemy się istotnymi obszarami związanymi z usprawnieniem komunikacji, doskonaleniem umiejętności skutecznego porozumiewania się, przekazywania informacji, rozumienia swoich interesów i działania zgodnie z interesem firmy.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole menedżerskim i między wydziałami.
 • Wskazanie uczestnikom korzyści wynikających z efektywnej współpracy oraz zagrożeń, jakie się pojawiają, jeżeli tej właściwej współpracy i komunikacji zabraknie.
 • Poznanie zasad i narzędzi skutecznej dyskusji grupowej, wspólnego wypracowania rozwiązań.
 • Wypracowanie dobrych praktyk i wsparcie we wdrożeniu ich w życie przez menedżerów.


DLA KOGO SZKOLENIE:

Na szkolenie zapraszamy kadrę menedżerską i kierowniczą wszystkich szczebli organizacji.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • Podejście procesowe – warsztaty, zadania wdrożeniowe, sesje tele-coachingowe.
 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie i inspirująca do rozwoju.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, studium przypadku, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio lub audio-video, podsumowania w formie mapy myśli, zadania wdrożeniowe oraz sesje tele-coachingowe wspierające nowe umiejętności.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie w scenariusz szkolenia.
 2. Kształtowanie postawy ukierunkowanej na współpracę.
 • Kiedy ludzie chcą współpracować?
 • Jakie są cechy dobrze działającego zespołu?
 • Jakie są cechy źle działającego zespołu?
 • Dysfunkcje współpracy zespołowej wg. P. Lancioniego.
 • Stereotypy i przekonania, jako oczekiwania zniekształcające rzeczywistość.
 1. Cele istnienia zespołu.
 • Rola i zadania zespołów i ludzi w nich działających.
 • Jak wygląda rzeczywistość? – analiza aktualnej sytuacji – mapa.
 • Co mnie motywuje, a co przeszkadza?
 • Normy i wartości w zespole.
 • Zasady dyskusji grupowej.
 • Poznanie punktu widzenia i opinii innych.
 • Zrozumienie stanowisk i interesów.
 1. Komunikacja w zespole.
 • Odpowiedzialność w komunikacji.
 • Rola komunikacji i mój zakres wpływu.
 • Komunikacja pionowa i pozioma.
 • Formy komunikacji – ich dobór i skuteczność.
 • Bariery komunikacyjne – żeby je ominąć, trzeba je poznać.
 • Cztery typy złej komunikacji w zespole (negatywna, obwinianie się, nieuczciwa, selektywna).
 • Dawanie i odbieranie informacji.
 • Konstruktywna informacja zwrotna.
 • Prowadzenie efektywnych zebrań – zasady i narzędzia.
 • Rozwiązywanie problemów – analiza faktów, zrozumienie sytuacji, wypracowanie rozwiązań i ich ocena, podjęcie decyzji, wnioski.
 1. Podsumowanie szkolenia i przydzielenie zadań wdrożeniowych


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

 • Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!