Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: PRZYWÓDZTWO I BUDOWANIE ZESPOŁU.

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.


CELE SZKOLENIA:

Funkcjonowanie w dzisiejszym globalnym konkurencyjnym otoczeniu wymaga od menedżerów zarówno zaadoptowania innowacyjności jak i ciągłego doskonalenia. Chociaż cztery klasyczne zadania menedżerskie pozostają nadal aktualne, coraz częściej oczekuje się od menedżera, że będzie potrafił działać jak przywódca, będzie elastycznym i będzie potrafił dostosować styl przewodzenia do sytuacji oraz etapu rozwoju pracownika.

Celem tego szkolenia jest rozwój kluczowych umiejętności przywódczych i dostarczenie wiedzy z zakresu budowania efektywnych zespołów.

Przywództwo może być definiowane na wiele sposobów. Jako umiejętność wyrażania wizji, wpływania na innych dla jej urzeczywistnienia, inspirowania do pracy zespołowej, jako zachęcanie do współpracy w celu zrealizowania wizji oraz bycia przykładem dla innych w jej realizacji. Przywódca to ktoś, kto posiada wizję i tworzy związki pomiędzy ludźmi dla jej osiągnięcia. Zapraszamy na szkolenie.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozwój kluczowych umiejętności przywódczych.
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu budowania efektywnych zespołów.
 • Poznanie dysfunkcji i toksyczności, które mogą występować w zespole.
 • Poznanie narzędzi i zasad dyskusji grupowej i pracy nad wypracowywaniem rozwiązań przez zespół.
 • Podniesienie skuteczności zarządzania zespołem w duchu współpracy.


DLA KOGO SZKOLENIE:

Na szkolenie zapraszamy kadrę zarządzająca i kierowniczą.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • Podejście procesowe – warsztaty, zadania wdrożeniowe, sesje tele-coachingowe.
 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie i inspirująca do rozwoju.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, studium przypadku, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio lub audio-video, podsumowania w formie mapy myśli, zadania wdrożeniowe oraz sesje tele-coachingowe wspierające nowe umiejętności.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przewodzenie ludziom i wyznaczanie kierunku
 • Właściwy cel, wizja i wartości.
 • Wyznaczanie standardów i tworzenie kultury organizacji.
 • Style przywódcze.
 • Przywództwo skierowana na działanie.
 • Klucze skutecznego przywództwa.
 • Rozwijanie autentycznego przywództwa.
 • Siedem sposobów przewodzenia.
 • Zdolności przywódcze, których potrzebuje każda organizacja.
 1. Budowanie zespołu.
 • Cele istnienia zespołu.
 • Zadania i role w zespole.
 • Etapy rozwoju zespołu.
 • Rodzaje toksyczności zespołu i antidota.
 • Efektywny zespół.
 • Normy grupowe – katalog zasad i wartości.
 1. Współpraca dla wyników.
 • Przyczyny braku współpracy.
 • Cechy poprawnej i skutecznej komunikacji.
 • Techniki komunikacji – reaktywne słuchanie, komunikat Ja, komunikat FOKOO, udzielanie informacji zwrotnej.
 • Dyskusja grupowa.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów – studium przypadku.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Zaplanowanie działań do wdrożenia ustaleń.
 1. Podsumowanie szkolenia i przydzielenie zadań wdrożeniowych.


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

 • Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!