Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.


CELE SZKOLENIA:

Wprowadzanie zmian w organizacjach często wywołuje konflikty powodowane nieczytelną lub niewystarczającą komunikacją, nierozumieniem sytuacji, sprzecznością interesów. Konflikty w pozytywnym słowa tego znaczeniu to szkoła zawodowego współżycia, w której strony uczą się wyrażać swoje opinie i poglądy. Umiejętne nadawanie komunikatów, spójność formy i treści, to elementy nad którymi warto pracować, by działać naprawdę skutecznie i radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności porozumiewania się, przećwiczenia kluczowych elementów właściwej komunikacji, wpływającej na efekty i jakość codziennej pracy.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i dochodzenie do porozumienia.
 • Wskazanie uczestnikom korzyści wynikających z efektywnej komunikacji oraz zagrożeń, jakie się pojawiają, jeżeli tej właściwej komunikacji zabraknie.
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów w duchy współpracy.
 • Wypracowanie dobrych praktyk i wsparcie we wdrożeniu ich w życie.


DLA KOGO SZKOLENIE:

Na szkolenie zapraszamy kadrę zarządzająca i kierowniczą.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • Podejście procesowe – warsztaty, zadania wdrożeniowe, sesje tele-coachingowe.
 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie i inspirująca do rozwoju.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, studium przypadku, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio lub audio-video, podsumowania w formie mapy myśli, zadania wdrożeniowe oraz sesje tele-coachingowe wspierające nowe umiejętności.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. ZNACZENIE KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI.
 • Odpowiedzialność w komunikacji.
 • Problemy komunikacyjne.
 • Komunikacja pionowa i pozioma.
 • Formy komunikacji ich dobór i skuteczność.
 • Intencje w komunikacji.
 • Blokery komunikacyjne i ich konsekwencje.
 • Przekazywanie informacji – dlaczego trzeba informować?
 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ.
 • Dawanie i odbieranie informacji.
 • Konstruktywna informacja zwrotna.
 • Asertywność jako umiejętność wyrażania swoich odczuć, opinii i potrzeb.
 • Asertywna prośba.
 • Asertywna odmowa.
 • Asertywna reakcja na krytykę.
 • Komunikat Ja –moja perspektywa sytuacji.
 • Komunikat FUKOO.
 1. PSYCHOLOGIA KONFLIKTÓW I ZARZĄDZANIE NIMI.
 • Przyczyny konfliktu.
 • Etapy i fazy konfliktu.
 • Zrozumienie stanowisk i interesów.
 • Style rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwiązywanie konfliktów w duchu współpracy.
 • Wypracowanie dobrych praktyk do wdrożenia w życie.
 1. PODSUMOWANIE SZKOLENIA I PRZYDZIELENIE ZADAŃ WDROŻENIOWYCH.


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

 • Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!