Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie TPM. Zasady skutecznego wdrożenia programu: 2 dni szkoleniowe.

 

KIEDY FIRMY KORZYSTAJĄ Z TEGO SZKOLENIA:

Celem programu jest przybliżenie zasad wdrożenia i funkcjonowania TPM osobom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych.

 

Firmy sięgają po to szkolenie, gdy zależy im na:

» Minimalizacji operacji niedodających wartości i drobnych zatrzymań w ruchu pracy maszyn.

» Redukcji strat związanych z awariami i przestojami nieplanowanymi.

» Redukcji kosztów operacyjnych.

» Wzroście produktywności.

» Redukcji odrzutów i poprawek jakościowych oraz reklamacji.

» Redukcji lub eliminacja wypadków przy pracy.

Podczas zajęć prześledzimy cały proces wdrożenia TPM w organizacji: Kluczowe kroki w jego wdrożeniu, nadzór nad realizacją i doskonaleniem tego systemu.

 

Podczas warsztatów szkoleniowych dowiedzą się Państwo:

» Czym jest TPM?

» Jaki wpływ na ograniczenie kosztu działania ma TPM?

» Jakie narzędzia i techniki muszą być użyte?

» Jak dobrać zespół?

» Jak określić zadania?

» Jak określić rolę lidera w zespole produkcyjnym?

» Jak czerpać zyski z wdrożenia TPM?

 

GŁÓWNE WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI PŁYNĄCE TPM:

» TPM stawia na maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania zapobiegawczego awariom w całym okresie użytkowania.

» TPM angażuje pracowników ze wszystkich działów i wszystkich szczebli organizacji oraz motywuje ludzi do dbania o maszyny i urządzenia oraz wykorzystuje aktywność małych zespołów i działania samodzielne. 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

» Praktyczne zapoznanie się z metodyką TPM

» Dokumentowanie procesu TPM.

» Unaocznienie PROBLEMÓW i opracowanie metodyki ich eliminacji.

» Ciągłe Doskonalenie – Linia bazowa dla dalszych usprawnień.

 

CELE I ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

Program 2-dniowych warsztatów stawia na przygotowanie teoretycznego i prezentację wdrożeń TPM. Uczestnicy przechodzą wszystkie etapy wdrożenia TPM.

 

Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnego wdrożenia TPM.

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie TPM adresowane jest do osób odpowiedzialnych za kierowanie działami utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jak i dla pracowników tych działów. 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

MODUŁ 1: PODSTAWY TPM – ZASADY, ZAKRES, MIERNIKI:

Definicja + historia + cele

Definicja awarii

Kluczowe wskaźniki rozwoju- “KPI” [OEE/ MTTR/MTBF]

Korzyści wynikające z TPM

Podział obowiązków AUR / UR / OUTSOURSING

Rola TPM dla LEAN

Typowe wyzwania

Wskaźniki kontroli wdrażania TPM

Zarządzanie zmianą –Sprzeciw

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY -Role

 

MODUŁ 2: ZASADY KONSERWACJI NARZĘDZI:

AUR i UR dla narzędzi

Dokumentacja narzędzia – krytyczne parametry

Stan narzędzi a zmienność procesu

Standaryzacja i Segmentacja części

Zasady konserwacji narzędzi

Zasady obliczania/wyznaczania czasu wymiany i regeneracji części zużywalnych SMED

 

MODUŁ 3: ZASADY USTALANIA KRYTERIÓW ZMIANY CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH:

Definicja żywotności narzędzia

Matryca procesu oceny ryzyka

Czerwone kartki “RED TAG”

SPC jako wskaźnik zużywalności – koszt źródłowy

 

MODUŁ 4: WDROŻENIE:

5S i Fabryka Wizualna w TPM – Wizualizacja procesu obsługi technicznej

Analiza obciążenia, wyznaczenie maszyn krytycznych

Audyt wskaźników

Ciągłe doskonalenie

Definicja problemów

Go Meeting

Harmonogramowanie przeglądów TPM maszyn

KAIZEN – rola zespołu TPM

Koordynator TPM

Koordynator TPM – rola

KPS –KOMBINACJA PRACY STANDARDOWEJ

Plan przeglądu

Strategia obsługi prewencyjnej

Tworzenie i nadzorowanie arkuszy TPM

Zasada ‘’co robić a czego nie’’

Zasoby

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu realizacji TPM. Gotowe formularze Excel, które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

 

CERTYFIKATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 

RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ:

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.