Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie Mapowanie Strumienia Wartości VSM. 3 dni szkoleniowe

Celem warsztatów jest przekazanie w praktycznej formie wiedzy na temat  VSM – mapowanie strumienia wartości. To podstawowe narzędzie doskonalenia procesów w organizacjach.

Mapa strumienia wartości zawsze jest tworzona z perspektywy klienta i skupia się na dostarczeniu klientowi tego, czego oczekuje.

Mapa strumienia wartości dostarcza kompletną, opartą na faktach i ułożoną w porządku czasowym reprezentację strumienia działań — od początku do końca — potrzebnych, by dostarczyć produkt lub usługę klientowi.

Mapa strumienia wartości pokazuje, przez jaką część czasu Twoje działania zwiększają wartość dla klienta — a ile zostaje zmarnowane i nie dodaje wartości.

Mapa strumienia wartości ujawnia, które Twoje działania dodają wartości, a które nie, dzięki czemu możesz zobaczyć, co zaburza Twoją umiejętność zadowalania Twojego klienta.

Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą cały proces mapowania ćwicząc go w sposób praktyczny na wybranym procesie funkcjonującym w firmie.

Po warsztatach uczestnicy są przygotowani do samodzielnego mapowania procesów w swojej firmie.

GRUPA DOCELOWA:

Wymaganiem mapowania VSM jest uczestnictwo osób zaangażowanych bezpośrednio w proces. To oni są ekspertami. Zapraszamy menedżerów, kierowników obszarów, brygadzistów i liderów jak również specjalistów i pracowników liniowych.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Wiedza wcielona w życie – praktyczne wykorzystanie VSM.
 • Zobrazowanie przepływu materiału i informacji
 • Stworzenie stanu przyszłego mapowanego procesu
 • Identyfikacja strat w procesie – już podczas warsztatów przygotowujemy propozycje działań optymalizacyjnych
 • Wdrożenie VSM w cykl rozwoju organizacji pozwala na kierowanie zasobów na właściwe obszary organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Identyfikacja przepływów w fabryce.
 • Samodzielne tworzenie mapy strumienia wartości.
 • Identyfikacja strat w procesie i sposobów usprawnienia przepływów w organizacji
 • Całościowe spojrzenie na procesy produkcyjne i logistyczne.
 • Zapoznanie się z narzędziami doskonalenia strumienia wartości

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

DZIEŃ PIERWSZY:

 • Wprowadzenie w tematykę warsztatów – Wstęp do Lean
 • Miejsce i rola  VSM  – mapowania strumienia wartości w Lean Manufacturing
 • Jak wybrać rodzinę produktową i jej przedstawiciela do mapowania
 • Rodzaje przepływów w firmie
 • Wartość dodana, co to jest i kiedy występuje (3 podstawowe warunki dodawania wartości)
 • 7 głównych oraz 2 dodatkowe straty w procesach – definicje, przykłady
 • Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie
 • Czas taktu, czas cyklu, czas procesu, czas przezbrojenia
 • Rodzajem map strumienia wartości
 • Symbole używane podczas mapowania
 • Dane do uwzględnienia na mapach
 • Metodyka mapowania

DZIEŃ DRUGI, TRZECI:

 • Mapowanie strumienia wartości – praktyczne wykonanie mapy wybranego procesu.
 • Mapowanie strumienia wartości –mapa stanu  przyszłego.
 • Identyfikacja potencjalnych usprawnień na podstawie mapy.
 • Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu.
 • Ustalenie planu działań doskonalących

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.