Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

WARSZTATY MAKIGAMI. JAK KROK PO KROKU DOSKONALIĆ PROCESY ADMINISTRACYJNE I USŁUGOWE W FIRMIE. 3 dni szkoleniowe.

CELE I ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

MAKIGAMI jest narzędziem pozwalającym na wizualizację przebiegu procesu, identyfikację i eliminację działań, które są zbędne lub są nieefektywnie zorganizowane.

Stworzenie Mapy Stanu Obecnego pozwala na zidentyfikowanie marnotrawstwa w procesach i ułożenie strategicznego planu zmiany procesu.

Celem zastosowania MAKIGAMI jest takie połączenie wszystkich podejmowanych działań i realizowanych procesów, aby zobrazować i zrozumieć, w jaki sposób przez firmę przepływa strumień wartości dla Klientów.

Dzięki zmapowaniu przepływu, organizacja potrafi zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa i po wykonanej analizie zaprojektować sposób na ich zredukowanie, ograniczeniu lub całkowitą eliminację.

Celem nie jest samo „mapowanie procesu”, ale wdrożenie „przepływu dodającego wartość”, aby przygotować organizację do wdrożenia programu działań naprawczych. Jest to proste, ale bardzo skuteczne narzędzie, które przyniosło znakomite korzyści tym firmom, które zastosowały je do swoich procesów produkcyjnych lub biur administracyjnych.

Program 3-dniowych warsztatów składa się z 6-8 godzin przygotowania teoretycznego i 16 godzin warsztatów praktycznych podczas których uczestnicy przechodzą wszystkie etapy MAKIGAMI dla wybranego procesu.

CELEM SZKOLENIA JEST:

Zrozumieć istniejący proces.

Zidentyfikować jak najwięcej procesów podrzędnych w ramach procesu.

Poszukać zakresu ulepszeń w każdym z podprocesów.

Zidentyfikować i podjąć działania w sprawie eliminacji strat, aby stworzyć wysoce wydajny proces.

CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.

Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.

Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach

Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.

Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ PIERWSZY:

► Wprowadzenie w tematykę warsztatów – Wstęp do Lean

► Miejsce i rola MAKIGAMI w Lean Manufacturing.

► MAKIGAMI a VSM – podobieństwa i różnice.

► Osiem kroków MAKIGAMI.

► Jak wybrać rodzinę produktową [PROCES] do mapowania.

► Rodzaje przepływów w procesach w organizacji.

► Wartość dodana, co to jest i kiedy występuje (3 podstawowe warunki dodawania wartości).

► 7 głównych oraz 2 dodatkowe straty w procesach – definicje, przykłady.

► Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie.

► Czas taktu, czas cyklu, czas procesu, czas przezbrojenia.

► Dane do uwzględnienia na mapach.

► Metodyka mapowania.

WARSZTATY MAKIGAMI

DZIEŃ DRUGI, TRZECI:

► Mapowanie – praktyczne wykonanie mapy wybranego procesu.

► Mapowanie – mapa stanu przyszłego.

► Identyfikacja potencjalnych usprawnień na podstawie mapy.

► Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu.

► Ustalenie planu działań doskonalących.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnego wykonania MAKIGAMI, jak również w ramach ćwiczeń przechodzą cały proces wykonania MAKIGAMI:

percentage

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu tematyki szkolenia. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

 

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

 

Na życzenie klienta przygotowujemy RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ: