fbpx
Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie FMEA: Metody analizy potencjalnych trybów awaryjnych i ich efektów: 2 dni szkoleniowe.

 

KIEDY FIRMY KORZYSTAJĄ Z TEGO SZKOLENIA:

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków.

Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka.

Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu.

            Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnej realizacji FMEA jak również w ramach ćwiczeń przechodzą cały proces wykonania FMEA. 

 

GŁÓWNE WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI PŁYNĄCE Z FMEA:

» Skrócenie czasów analiz problemów a co za tym idzie szybsze wypracowanie rozwiązań.

» Wystandaryzowanie procesu rozwiązywania problemów.

» Lepsze dostosowanie się organizacji do produkcji wielowariantowej.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

» Praktyczne zapoznanie się z metodyką FMEA.

» Wykonanie FMEA dla wybranej maszyny wzorcowej/ procesu lub produktu.

» Dokumentowanie procesu FMEA.

» Unaocznienie PROBLEMÓW i opracowanie metodyki ich eliminacji.

» Ciągłe Doskonalenie – Linia bazowa dla dalszych usprawnień.

 

CELE I ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

Program 2-dniowych warsztatów składa się z 4 godzin przygotowania teoretycznego i 12 godzin warsztatów praktycznych podczas których uczestnicy przechodzą wszystkie etapy analizy FMEA.

 

Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnego wykonania analiz FMEA, jak również w ramach ćwiczeń przechodzą cały proces wykonania FMEA:

 

GRUPA DOCELOWA:

Jednym z wymagań skutecznego wykonania analizy FMEA jest uczestnictwo w warsztatach osób zaangażowanych bezpośrednio w proces. To oni są ekspertami. Zapraszamy kierowników i pracowników liniowych, a także kadrę inżynierską odpowiedzialną za utrzymanie prawidłowego przebiegu procesu.

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

» FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.

» Typy FMEA (produktowe, projektowe, procesowe).

» Przygotowanie do analizy FMEA: niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.

» Przygotowanie danych wejściowych dla FMEA: (wymagania, specyfikacje wyrobu, procesu, schemat blokowy procesu, macierz charakterystyk, zapisy nt. niezgodności).

» Co to jest wejście, tryb awaryjny, efekt, przyczyna, metoda sterowania.

» Narzędzia pomocnicze w FMEA:, mapa procesu, analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why.

» Współczynniki SOD i przykłady skalowania.

» Liczba RPN i jej znaczenie.

» Metodologia FMEA krok po kroku.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

» Ćwiczenie praktyczne FMEA na wybranym wyrobu: Wykonanie FMEA dla wybranego wyrobu / procesu – praca w zespołach.

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu realizacji FMEA. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

 

CERTYFIKATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 

RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ:

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.

Niezawodne produkty bez wad – każda firma chce je zaoferować swoim klientom, a analiza FMEA pozwala je uzyskać. Metoda FMEA zakłada, że w firmie produkcyjnej należy na bieżąco identyfikować wady produktów, maszyn i urządzeń lub procesów, a także minimalizować ich skutki i eliminować je. W ten sposób osiąga się maksymalne zadowolenie klienta, który otrzymuje produkt w pełni sprawny. Przykłady zastosowania metody FMEA pokazują, że znacznie tańsze jest zapobieganie problemom, niż reagowanie na nie.

Szkolenie FMEA – kiedy z niego skorzystać?

Szkolenie FMEA przynosi korzyści każdej firmie produkcyjnej, ponieważ metoda FMEA pozwala na bieżąco określać i likwidować wady maszyn czy produktów, jednak istnieją pewne szczególne sytuacje, kiedy zastosowania analizy FMEA i uczestnictwo w szkoleniu są szczególnie wskazane. Są to:

 • chęć wprowadzenia nowego produktu na rynek,
 • zmiana technologii produkcji,
 • inwestycja w nowy projekt.

Analiza FMEA procesu produkcyjnego pozwala na:

 • ograniczenie usterek maszyn i przestojów,
 • lepszą efektywność pracy i poprawę wydajności,
 • zmniejszenie kosztów (zwłaszcza wynikających z konieczności wyrzucenia już wyprodukowanych, ale wadliwych produktów)
 • ograniczenie liczby wad przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu,
 • standaryzację sposobów rozwiązywania problemów.

Szkolenie FMEA obejmuje z kolei:

 • przykłady zastosowania analizy w konkretnych przypadkach w firmie produkcyjnej,
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • materiały szkoleniowe.

Zwiększ zyski w firmie produkcyjnej ze szkoleniami PrimLean

Firmom z całej Polski, w tym z Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy, Katowic i Krakowa, oferujemy profesjonalne:

Uczestnicy mogą także skorzystać z darmowych konsultacji poszkoleniowych w terminie 30 dni od przeprowadzenia warsztatów. Zapraszamy do kontaktu!