Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie Eliminacja zmienności w procesach. Standaryzacja pracy: 5 dni szkoleniowych

 

KORZYŚCI Z UŻYCIA TEGO NARZĘDZIA:

Standaryzacja pracy to jedno z elementarnych narzędzi Lean Manufacturing. Jego celem jest wzrost stabilności i powtarzalności procesów. Procesy, które nie są ustandaryzowane często są przyczyną wielu trudności. Zamiast dostaw na czas potwierdzonych u klienta pojawiają się opóźnienia. Braki powodują wydłużenie się procesu realizacji zlecenia, a tym samym opłacalność produkcji maleje. Operatorzy według swojego uznania wykonują kolejne operacje w procesie, co powoduje również straty czasowe. Generalnie proces się rozjeżdża.

 

KIEDY FIRMY PRODUKCYJNE KORZYSTAJĄ Z TEGO NARZĘDZIA:

Celem warsztatów jest wprowadzenie pracy standardowej w wybranym obszarze w firmie. Optymalizacja procesów w oparciu o PRACA STANDARDOWA jest skuteczną metodą ustabilizowania procesu poprzez eliminację zmienności zarówno w procesie przygotowawczym jak i wykonawczym.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA UCZESTNIKÓW:

 • Praktyczne zapoznanie się z metodyką standaryzacji procesów w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing.
 • Wprowadzenie Pracy standardowej w wybranym obszarze pilotażowym w zakładzie
 • Dokumentowanie procesu i jego przebiegu
 • Unaocznienie strat w procesie i opracowanie metodyki ich eliminacji
 • Ciągłe Doskonalenie – Linia bazowa dla dalszych usprawnień

 

GRUPA DOCELOWA:

Jednym z wymagań wdrożenia Pracy Standardowej  Lean jest uczestnictwo osób zaangażowanych bezpośrednio w proces. To oni są ekspertami. Zapraszamy kierowników obszarów, brygadzistów i liderów ,inżynierów procesów, inżynierów jakości i pracowników liniowych.

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

DZIEŃ PIERWSZY:

 • Wprowadzenie w tematykę zajęć – fundamenty Lean Manufacturing
 • Czym jest zmienność w procesach i jak na nie wpływa
 • Główne przyczyny zmienności procesów
 • SDCA czy PDCA co pierwsze?
 • VSM – mapowanie strumienia wartości – zasady, symbole, metodyka
 • Standard a praca standardowa – czy to to samo?
 • Elementy składowe pracy standardowej
 • Takt Time
 • WiP
 • Wyposażenie standardowe

DZIEŃ DRUGI DO PIĄTEGO:

 • Praktyczne wdrożenie w wybranym obszarze:
 • Analiza obszaru
 • Balansowanie przepływu w oparciu o VSM
 • Określenie niezbędnych zasobów
 • Zbudowanie kart pracy standardowej
 • Implementacja

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu Pracy Standardowej i narzędzi Lean Manufacturing. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymagań firmy.

 

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.