fbpx
Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie Eliminacja zmienności w procesach. Standaryzacja pracy: 5 dni szkoleniowych

 

KORZYŚCI Z UŻYCIA TEGO NARZĘDZIA:

Standaryzacja pracy to jedno z elementarnych narzędzi Lean Manufacturing. Jego celem jest wzrost stabilności i powtarzalności procesów. Procesy, które nie są ustandaryzowane często są przyczyną wielu trudności. Zamiast dostaw na czas potwierdzonych u klienta pojawiają się opóźnienia. Braki powodują wydłużenie się procesu realizacji zlecenia, a tym samym opłacalność produkcji maleje. Operatorzy według swojego uznania wykonują kolejne operacje w procesie, co powoduje również straty czasowe. Generalnie proces się rozjeżdża.

 

KIEDY FIRMY PRODUKCYJNE KORZYSTAJĄ Z TEGO NARZĘDZIA:

Celem warsztatów jest wprowadzenie pracy standardowej w wybranym obszarze w firmie. Optymalizacja procesów w oparciu o PRACA STANDARDOWA jest skuteczną metodą ustabilizowania procesu poprzez eliminację zmienności zarówno w procesie przygotowawczym jak i wykonawczym.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA UCZESTNIKÓW:

 • Praktyczne zapoznanie się z metodyką standaryzacji procesów w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing.
 • Wprowadzenie Pracy standardowej w wybranym obszarze pilotażowym w zakładzie
 • Dokumentowanie procesu i jego przebiegu
 • Unaocznienie strat w procesie i opracowanie metodyki ich eliminacji
 • Ciągłe Doskonalenie – Linia bazowa dla dalszych usprawnień

 

GRUPA DOCELOWA:

Jednym z wymagań wdrożenia Pracy Standardowej  Lean jest uczestnictwo osób zaangażowanych bezpośrednio w proces. To oni są ekspertami. Zapraszamy kierowników obszarów, brygadzistów i liderów ,inżynierów procesów, inżynierów jakości i pracowników liniowych.

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

DZIEŃ PIERWSZY:

 • Wprowadzenie w tematykę zajęć – fundamenty Lean Manufacturing
 • Czym jest zmienność w procesach i jak na nie wpływa
 • Główne przyczyny zmienności procesów
 • SDCA czy PDCA co pierwsze?
 • VSM – mapowanie strumienia wartości – zasady, symbole, metodyka
 • Standard a praca standardowa – czy to to samo?
 • Elementy składowe pracy standardowej
 • Takt Time
 • WiP
 • Wyposażenie standardowe

DZIEŃ DRUGI DO PIĄTEGO:

 • Praktyczne wdrożenie w wybranym obszarze:
 • Analiza obszaru
 • Balansowanie przepływu w oparciu o VSM
 • Określenie niezbędnych zasobów
 • Zbudowanie kart pracy standardowej
 • Implementacja

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu Pracy Standardowej i narzędzi Lean Manufacturing. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymagań firmy.

 

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.

 

Standaryzacja pracy pozwala na stałe doskonalenie pracowników oraz procesów zachodzących wewnątrz firmy, a także na wzrost wydajności. Dlatego też eksperci PrimLean oferują szkolenie Standaryzacja pracy, dzięki któremu firma produkcyjna zidentyfikuje straty w procesie produkcyjnym i wyeliminuje je. Szkolenie ze standaryzacji pracy polecane jest przede wszystkim dla:

 • brygadzistów,
 • kierowników produkcji,
 • menedżerów,
 • specjalistów ds. zarządzania jakością.

Cele szkolenia ze standaryzacji pracy

Celem szkolenia standaryzacja pracy, które specjaliści PrimLean przeprowadzą w Twojej firmie w całej Polsce, jest eliminacja zmienności i wypracowanie pewnych wzorców pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy:

 • zdobywają teoretyczną wiedzę na temat standaryzacji pracy, jej warunków, celów i wynikających z niej korzyści,
 • dowiadują się, jaki wpływa standaryzacja pracy na proces produkcyjny,
 • uczą się tworzyć dokumentację standaryzacji,
 • poznają mechanizmy, dzięki którym możliwe jest ciągłe doskonalenie, identyfikowanie problemów oraz weryfikowanie skuteczności wypracowanych standardów.

Standaryzacja pracy – szereg korzyści dla Twojej firmy

Jakie korzyści niosą ze sobą standaryzacja pracy oraz eliminacja zmienności, będące fundamentem Lean Manufacturing? Przede wszystkim:

 • eliminują straty i marnotrawstwo,
 • przyspieszają proces szkolenia nowych pracowników,
 • przyspieszają produkcję finalnego produktu,
 • zwiększają wolumen produkcji.

W trakcie szkoleń uczestnicy poznają szereg narzędzi i metod stosowanych do wdrożenia standaryzacji pracy, m.in. SDCA, PDCA, Takt Time, VSM, czyli zasady mapowania strumienia wartości.

Ulepszaj procesy produkcyjne z PrimLean!

Uczestnicy szkolenia otrzymują zestaw praktycznych materiałów szkoleniowych, w tym formularze Excel gotowe do wykorzystania w danej firmie. Co więcej, w ciągu 30 dni od daty szkolenia mogą także skorzystać z darmowych konsultacji telefonicznych lub mailowych z osobą prowadzącą warsztaty. Polecamy także inne szkolenia z zakresu Lean, takie jak szkolenie 5S, szkolenia Lean Manufacturing oraz szkolenia menedżerskie. Zapraszamy do kontaktu właścicieli firm z całej Polski, w tym z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Warszawy i Łodzi.