fbpx
Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE RAPORT A3: SKUTECZNA METODA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. 2 dni szkoleniowe

Każdy Menedżer napotyka w swojej praktyce problemy, a jego rolą jest znalezienie właściwego rozwiązania. Lean Management zawiera wiele skutecznych narzędzi rozwiązywania problemów.
Kluczowym z nich jest jednak Raport A3.

Szkolenie raport A3

KORZYŚCI Z UŻYWANIA RAPORTU A3:

Raport A3 jako powszechnie rozumiana i akceptowana forma dzielenia się faktami i omawiania ważnych kwestii, jest nośnikiem informacji wewnątrz organizacji. Jakie są zatem zalety raportu A3?

» Jest to prosty, zwięzły i obrazowy sposób rozwiązywania problemów i dostarczania informacji.

» Zmusza do pracy z faktami i danymi.

» Usystematyzowany sposób rozwiązywania problemów.

» Stawia na komunikację.

» Promuje ciągłe doskonalenie.

KIEDY FIRMY PRODUKCYJNE KORZYSTAJĄ Z TEGO NARZĘDZIA:

Raport A3 ma szerokie zastosowanie w obszarach takich jak:

» Rozwiązywanie problemów, a zatem – wdrażanie zmian w firmie.

» Mentoring pracowników. Proces zbierania informacji, opracowywania planu działania i poszukiwania dla niego akceptacji organizacyjnej jest okazją do rozwoju osoby piszącej raport oraz do mentoringu ze strony odbiorców raportu – a w konsekwencji stanowi podstawę „uczącej się organizacji”.

» Komunikacja i współpraca – A3 służy do dialogu między właścicielem tematu, a resztą organizacji. Zadaniem raportu jest zainicjowanie konstruktywnego dialogu.

 

Podczas naszego szkolenia uczestnicy poznają podstawy teoretyczne niezbędne do samodzielnego wykonania RAPORTU A3, jak również w ramach ćwiczeń przechodzą cały proces wykonania RAPORTU A3:

prowadzenie szkolenia primlean

PROGRAM SZKOLENIA:

» Omówienie celów i agendy warsztatów.

» Raport A3 narzędziem procesu  komunikowania i doskonalenia.

» A3 a cykl PDCA Deming ’a.

» Struktura raportu i stosowane techniki.

» Analiza 5WHY.

» Rybia Ość>Drzewo Błędów.

» Analiza przyczyn i skutków [ C&E Matrix]

» Projektowanie prostych eksperymentów [ jakie dane zestawić, żeby zobaczyć zależności] w celu ustalenie przyczyny źródłowej problemu.

» Studium przypadku [ uczestnicy przechodzą cały proces rozwiązywania problemu dla wybranego przypadku .

» Podsumowanie [runda opinii].

» Zakończenie szkolenia > zbudowanie planu działań poszkoleniowych.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu realizacji RAPORTU A3. Gotowe formularze Excel , które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymaga TWOJEJ firmy.

 

CERTYFIKATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 

RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ:

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.

Szukasz sposobu na poprawę komunikacji i sprawne rozwiązywanie problemów w firmie produkcyjnej? Z pomocą szkoleń od PrimLean nauczysz się tworzyć raport A3, który z powodzeniem usprawnił zarządzanie firmą produkującą auta Toyota. Dlaczego warto stworzyć wzór raportu A3 i stale z niego korzystać? Jakie cele pozwala osiągnąć raport A3? Dowiedz się w trakcie szkolenia, które oferują eksperci PrimLean w całej Polsce, w tym w dużych ośrodkach biznesowych, takich jak:

  • Poznań i Szczecin,
  • Katowice, Kraków i Wrocław,
  • Warszawa i Łódź,
  • Toruń i Bydgoszcz.

Raport A3 – nieoceniona pomoc w rozwiązywaniu problemów w firmie produkcyjnej

Raport A3 to skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów i zarządzania pracownikami w kulturze Lean. W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • poznają zasady tworzenia i wzór raportu A3, by w przyszłości samodzielnie stworzyć go w przypadku pojawiających się trudności i wyzwań (drzewko błędów, cykl Deminga – PDCA i inne),
  • uczą się określać rolę przełożonego w kulturze Lean,
  • poznają analizy przydatne w procesie tworzenia raportu A3 (umożliwiające określenie źródła problemu, np. analizy 5WHY),
  • wspólnie z prowadzącym tworzą studium przypadku, a następnie plan działań poszkoleniowych.

Szkolenia w duchu Lean z PrimLean!

PrimLean to zespół ekspertów, który oferuje liczne szkolenia w duchu Lean Management obejmujące:

Decydując się na warsztaty tworzenia raportu A3, inwestujesz w efektywny i rozwijający mentoring pracowników. Stosowanie raportu A3 pozwala na skuteczne wdrażanie zmian w firmie i budowanie komunikacji opartej o konstruktywny dialog.