Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

Szkolenie Komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktem: 2 dni szkoleniowe

                                    „Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują”
                                                                                                                    John Powell

 

KIEDY FIRMY KORZYSTAJĄ Z TEGO SZKOLENIA:

Wprowadzanie zmian w organizacjach często wywołuje konflikty powodowane sprzecznością interesów, niezrozumieniem intencji, czy też kulejącą komunikacją wewnątrz organizacji. Sprawny odbiór i nadawanie komunikatów, spójność formy i treści oraz zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy – to elementy, nad którymi należy popracować, by działać naprawdę skutecznie i radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Celem warsztatów jest wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem autorytetu i przećwiczeniem kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy.

Wierzymy, że prawdziwa oznaka mistrzostwa w każdej dziedzinie leży w umiejętności zastosowania zasad w wielu niepowtarzalnych sytuacjach.

Na tym szkoleniu uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie.

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do menedżerów wszystkich szczebli organizacji.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

» Nauczą się stosowania rożnych metod w rozwiązywaniu problemów i dochodzeniu do rozwiązań, a tym samym usprawnia współpracę.

» Udoskonalą umiejętności komunikowania się w sposób jasny i sprzyjający budowaniu relacji; wyeliminują z codziennego słownictwa pewne określenia stwarzające barierę.

» Uświadomią sobie, jak bardzo dobór słów wpływa na wzajemne relacje, może pomóc lub utrudnić spełnianie prośby, codzienna wymianę informacji czy przekonywanie.

» Wytrenują konstruktywne i skuteczne wyrażanie swoich oczekiwań oraz stawianie granic wobec pracowników.

» Dowiedzą się jak skutecznie komunikować i budować swój autorytet.

» Określą osobisty styl radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i odkryją charakterystykę stylów, którymi kierują się inni.

» Nauczą rozpoznawać czynniki prowadzące do eskalacji konfliktów i zrozumieją ich mechanizmy.

» Otrzymają przydatne schematy i modele do wykorzystania w codziennej pracy.

 

► PROGRAM SZKOLENIA Komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktem:

MODUŁ 1: Znaczenie komunikacji w organizacji:

» Komunikacja pionowa i pozioma.

» moja rola w komunikacji i mój zakres wpływu – ćwiczenia.

» Problemy komunikacyjne – diagnoza i analiza.

» Efektywna komunikacja jako narzędzie zarządzania sytuacja.

 

MODUŁ 2: Narzędzia menedżera:

» Expose menedżera – wyznaczanie zasad i zakresów odpowiedzialności.

» Wyznaczanie celów.

» Docenianie sukcesów.

» Radzenie sobie z brakiem zaangażowania pracowników.

» Nagradzanie odpowiedzialnych pracowników za usprawnienia.

» Reprymendy i uwagi.

 

MODUŁ 3: Rozwijanie umiejętności zarządzania dostosowanego do poziomu rozwoju pracownika:

» Diagnozowanie.

» Instruowanie.

» Konsultowanie.

» Wspieranie.

» Delegowanie.

» Rozliczanie z zadań.

 

MODUŁ 4: Psychologia konfliktów i zarządzanie nimi:

» Przyczyny konfliktów.

» Fazy rozwoju konfliktu.

» Konflikt i ja – style reakcji na konflikt.

» Komunikacja w konflikcie – narzędzia i techniki >> ćwiczenia.

» Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o strategie współpracy: symulacje + studium przypadku.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA: RUNDA WNIOSKÓW I OPINII.

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy + manuale Komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktem, które można wdrożyć do organizacji po dostosowaniu ich do wymagań firmy.

 

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu zarządzanie zmianą w organizacji do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.