Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MISTRZOWIE 5S. Jak  wdrożyć i utrzymać system 5S w organizacji: 2 dni szkoleniowe

„Jeżeli uda ci się wprowadzić zasady 5S, uda ci się wszystko. Firma, która dobrze radzi sobie z 5S, poradzi sobie także z innymi praktykami. Firma, która nie potrafi wprowadzić u siebie zasad 5S, nie będzie umiała wykonać innych zadań, których wymaga się od konkurencyjnej firmy.”

Takashi Osada„The 5S’s: Five keys to Total Quality Environment”

Szkolenie MISTRZOWIE 5S stawia sobie za cel przekazanie wiedzy uczestnikom na temat zasad wdrożenia i utrzymania systemu 5S w organizacji.

5S to organizacja miejsca pracy, by było ergonomiczne (wygodne, dostosowane do użytkownika a praca odbywała się minimalnym nakładem sił), bezpieczne i wydajne.

5S to filozofia zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną organizację miejsca pracy aby ułatwić identyfikację i eliminację marnotrawstwa bazując na pomysłach pracowników.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Zorganizowanie miejsca pracy silnie wpływa na osiągnięcie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa, tak jak produktywność i jakość pracy.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach objętych 5S.
 • Zwiększenie przejrzystości środowiska pracy.
 • Zwiększenie prestiżu organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Praktyczne podejście do aspektów wdrożenia 5S.
 • Pokazujemy jak wykonać skan miejsca pracy, przeprowadzić jego analizę za pomocą diagramu strzałkowego i przygotować nowy layout stanowiska.
 • Dostarczamy najlepsze praktyki z wdrożeń 5S.
 • Jak uczyć pracowników i jak zbudować kulturę organizacyjna skierowaną na ciągłe doskonalenie.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

 • Dlaczego 5S jest konieczne w organizacji?
 • Opór przed wdrożeniem 5s – JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ.
 • Rola kierownictwa i pracowników podczas wdrożenia.
 • Korzyści płynące z posiadania 5S.
 • Filary 5S.
 • 5S na produkcji – na co zwrócić uwagę i od czego zacząć?
 • 5S w magazynie – na co zwrócić uwagę i od czego zacząć?
 • 5S w biurze – na co zwrócić uwagę i od czego zacząć?
 • Jak szkolić pracowników z 5S – nauka w praktyce.
 • Dlaczego 5S w pewnym momencie zanika.
 • Kluczowe elementy skutecznego wdrożenia i utrzymania 5S w Twojej firmie.

CERTYFIKATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 

RAPORT POSZKOLENIOWY Z REKOMENDACJAMI DALSZYCH DZIAŁAŃ:

 

Bonus– bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.