Doskonalimy kondycję firm produkcyjnych.

Czas leci, świat się zmienia, konkurencja nie śpi.

Możesz nadal próbować na własną rękę radzić sobie z problemami na hali produkcyjnej i samodzielnie osiągać wyznaczone cele – w końcu do tej pory jakoś sobie radziłeś.

Ale możesz też sięgnąć po pomoc ekspertów, którzy od wielu lat usprawniają swoje metody i zdobywają bezcenne doświadczenie – dzięki którym Twoja produkcja może być tańsza, szybsza i bardziej sprawna niż kiedykolwiek.

Przejmij kontrolę, zrób pierwszy krok w celu rozwiązania problemów i znów zyskaj poczucie, że wszystko jest w porządku. 

AUDYTY

Praca w oparciu o dane i fakty – to kluczowy element doskonalenia każdej organizacji. Identyfikujemy słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Wskazujemy  kluczowe ograniczenia i wąskie gardła w rozwoju biznesu.

Na podstawie audytu operacyjnego przygotowujemy raport. Wskaże on niezbędne działania usprawniające.

Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa, jego wielkości, rodzajów procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

Gruntowna analiza obecnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne.

Audyt skierowany jest na identyfikację strat w procesach i opracowanie nisko kosztowych działań doskonalących opartych na najlepszych praktykach sprawdzonych w polskich realiach biznesowych.

ANALIZY

Analizy przepływów.

Identyfikacja strat w procesach.

Analizy sprawności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Analizy struktur Miejsc Powstawania Kosztów.

Analiza kosztów wytworzenia.

Analizy przedwdrożeniowe dla systemów IT.

PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA

Projektowanie nowych rozwiązań dla doskonalenia obecnie funkcjonujących procesów produkcyjnych i logistycznych.

Optymalizacja procesów i przygotowanie organizacji do wdrożenia systemów klasy MES, MRP, MRP2, ERP.

Projektowanie layoutów – rozmieszczenie maszyn i urządzeń – przeniesienie produkcji do nowej hali lub fabryki

Projektowanie struktur kosztowych MPK.

WDROŻENIA

Warsztaty Lean Manufacturing & Kaizen

Projekty optymalizacyjne – doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych.

Projekty Kaizen na obszarach pilotażowych w organizacji.

PRIMLEAN COMPLEX COMPANY SYSTEM

PRIMLEAN COMPLEX MANAGEMENT SYSTEM

MISTRZOWIE 5S

SMART FACTORY

LO.SP

Projekty dedykowane.